HSLF-FS 2020:30

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 3 juni 2020
  • Utkom från tryck: 10 juni 2020
  • Gäller från och med: 10 juni 2020

Grundförfattning: FoHMFS 2014:10

Konsoliderad version

Konsoliderad version av FoHMFS 2014:10 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om alkoholhaltiga preparat

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)