• Vad kan vaccin göra för nytta vid en pandemi?

    Vaccin är det mest effektiva sättet att minska smittspridningen vid en pandemisk influensa. Om influensan blir allvarlig kan vaccinet göra stor nytta för människor, rädda många liv och lindra influensans konsekvenser på viktiga samhällsfunktioner.

    Uppdaterad: 2019-10-07 13:47