• Vad är det för vaccin avtalet handlar om?

    Avtalet gäller prototypvaccin. Det utgör basen vid framställning av pandemivaccin. När en influensapandemi uppstår kompletteras prototypvaccinet med det virus som orsakar pandemin och utvecklas sedan till det pandemivaccin som kan användas.

    Uppdaterad: 2020-11-17 12:51