• Varför finns avtal om att köpa vaccin vid en pandemi?

    Syftet med avtalet är att stärka den svenska beredskapen inför en pandemi. Avtalet går att likna vid en försäkring med en årlig avgift som ger möjlighet att köpa vaccin i händelse av en pandemi.

    Uppdaterad: 2020-11-17 12:50