• Hur säkert är vaccinet?

    Prototypvaccinet har genomgått den säkerhetskontroll som krävs för att godkännas av den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Därigenom är alla de krav på säkerhet och effektivitet som EMA ställer uppfyllda. Läkemedelsverket ansvarar för kontroll av läkemedelssäkerhet och för godkännande av läkemedel i Sverige. Mer information om förfarandet finns hos Läkemedelsverket och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

    Uppdaterad: 2020-05-18 10:32