• Varför har vi inte vaccin på lager?

    Vaccin mot influensa kan börja tillverkas först när virusstammen är känd. Det gäller både vid en pandemi och säsongsinfluensa.

    Uppdaterad: 2020-11-17 12:51