• Vilket avtal har Folkhälsomyndigheten?

    Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tecknat avtal med vaccintillverkaren Seqirus. Avtalet gäller prototypvaccin som är godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Avtalet är giltigt i fyra år med möjlighet till förlängning i två år.

    Uppdaterad: 2020-11-17 12:50