Covid-19

Folkhälsomyndigheten arbetar systematiskt med att förebygga smittspridning i samhället och minska de negativa konsekvenserna av pandemin för individer och samhälle. Vi följer utvecklingen noga genom till exempel övervakning, modelleringar, mikrobiologiska och epidemiologiska analyser samt riskbedömningar. Baserat på vår kunskap rekommenderar vi åtgärder anpassade efter läget och vaccination är nu högst prioriterat.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

 • Vaccinationen mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död. Det är frivilligt och gratis att vaccinera sig.

 • Hur du skyddar dig själv och andra mot smittspridning och vad du gör om du blir sjuk med symtom på covid-19.

 • Statistik över bekräftade fall och genomförda vaccinationer samt information om virusvarianter samt prognoser, analyser och studier.

 • Frågor och svar om covid-19 samt frågor och svar om vaccination mot covid-19.

 • Här hittar du rekommendationer för testning för covid-19 och vägledning för smittspårning.

 • Information om covid-19 för dig som arbetar inom vård och omsorg samt förslag på förebyggande åtgärder.

 • Interaktiv tidslinje över covid-19-pandemin samt pandemins påverkan på folkhälsan. Folkhälsomyndighetens roll under arbetet med covid-19.

 • ikon för lättläst

  Information på lättläst svenska om sjukdomen covid-19 och om hur du skyddar dig mot covid-19 samt information på teckenspråk.

 • ikon för pressträffar

  Se alla livesända pressträffar om covid-19 i efterhand. Pressträffarna hölls under perioden mars 2020 till och med mars 2022.