Informationsmaterial om vaccination mot covid-19

Informationsmaterial vi har tagit fram om vaccination mot covid-19, inklusive faktablad och filmer. Informationen är översatt till många språk.

Informationsmaterial om vaccination mot covid-19