Om sjukdomen och smittspridning

Lyssna

Här kan du läsa om viruset och sjukdomen samt hur sjukdomen sprids.

Underliggande sidor

 • Varianter av viruset som orsakar covid-19

  Liksom andra virus förändras SARS-CoV-2 över tid och nya virusvarianter uppstår. Egenskaper hos en del varianter har visat sig påverka hur pandemin utvecklas. Därför har de klassificerats som virusvarianter av särskild betydelse. För att följa utvecklingen av virusvarianter i Sverige utökades och intensifierades övervakningen i januari 2021.

 • Information till riskgrupper om covid-19

  Kunskapen om covid-19 och de som har störst risk att bli svårast sjuka växer hela tiden. Informationen på den här sidan uppdateras i takt med att ny kunskap om sjukdomen kommer.

 • Användning av munskydd

  Det finns situationer där munskydd kan bidra till att minska risken för spridningen av covid-19 och andra luftvägsinfektioner.

 • Smitta från och till djur

  Det är troligt att några av de första personerna som fick sjukdomen covid-19, blev smittade vid ett besök på en marknad med levande djur i Kina. Det är i dagsläget oklart från vilket djur smittan spreds och hur smittspridningen gick till.