Om sjukdomen och smittspridning

Lyssna

Här kan du läsa om viruset och sjukdomen samt hur sjukdomen sprids.

  • Om viruset och sjukdomen

    Information om coronaviruset, symtom, inkubationstid, smittsamhet och vaccination.

  • Smittspridning

    Coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand vid nära kontakt mellan människor genom små och stora droppar från luftvägarna.

  • Varianter av viruset som orsakar covid-19

    Liksom andra virus förändras SARS-CoV-2 över tid och nya virusvarianter uppstår. Egenskaper hos en del varianter har visat sig påverka hur pandemin utvecklas. Därför har de klassificerats som virusvarianter av särskild betydelse. För att följa utvecklingen av virusvarianter i Sverige utökades och intensifierades övervakningen i januari 2021.