Om statistiken

illustration över dashboarden av registrerade vaccinationerStatistiken på denna sida är baserad på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret. Hur överföring av vaccinationsuppgifter från journalsystem till vaccinationsregistret sker skiljer sig mellan regionerna. Från de flesta journalsystem överförs vaccinationsuppgifter dagligen, men något journalsystem levererar data en gång i veckan. Efterregistreringar görs, vilket betyder att uppgifter i registret uppdateras löpande även bakåt i tiden och därför är veckostatistiken föränderlig över tid. Det faktiska antalet utförda vaccinationer och vaccinerade personer är därmed något högre än det som redovisas här.

Rapporterade vaccinationer

Tabell 1 visar hur många vaccinationer totalt som har rapporterats till det nationella vaccinationsregistret. Uppgifter för dagen omfattar vaccinationer som är rapporterade till och med kl 00:30. Tabellen uppdateras dagligen tisdag till fredag ca kl 14.00.

Tabell 1. Antal rapporterade vaccinationer totalt.
DatumAntal vaccinationer
2021-10-19 14 228 688
2021-10-15 14 142 963
2021-10-14 14 103 587
2021-10-13 14 066 547
2021-10-12 14 028 944

Vaccinerade personer

Tabell 2 visar hur många personer som har påbörjat vaccination och hur många av dessa som har fått två doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen i ålder 16 år och äldre som är vaccinerade. Uppgifter för dagen omfattar vaccinationer som är rapporterade till och med kl 00.30. Tabellen uppdateras dagligen tisdag till fredag ca kl 14.00.

Andel av befolkningen 16 år och äldre är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31 i nämnaren (födda 2005 och tidigare).

Från och med den 7 september redovisas antal och andel vaccinerade i befolkningen i ålder 16 år och äldre i stället för 18 år och äldre i tabell 2.

Tabell 2. Antal och andel vaccinerade med minst 1 dos respektive 2 doser.
DatumAntal vaccinerade
med minst 1 dos*
Andel (%) vaccinerade
med minst 1 dos
Antal vaccinerade
med 2 doser
Andel (%) vaccinerade
med 2 doser
2021-10-19 7 223 301 84,6 % 6 819 230 79,8 %
2021-10-15 7 209 695 84,4 % 6 791 114 79,5 %
2021-10-14 7 205 874 84,4 % 6 779 383 79,4 %
2021-10-13 7 202 248 84,3 % 6 766 540 79,2 %
2021-10-12 7 197 950 84,3 % 6 752 103 79,1 %

*Antal vaccinerade med minst 1 dos omfattar alla personer som har påbörjat vaccination, både de som har fått 1 dos och de som har fått 2 doser.

Veckostatistik med diagram och kartor

Veckostatistiken omfattar givna vaccinationer (utifrån vaccinationsdatum) till och med föregående vecka och uppdateras på torsdagar kl 14.00.

Statistiken visas bäst på dator, i nyare och uppdaterade webbläsare.

Det finns två olika ingångar beroende på vilken webbläsare du använder:

För personer med funktionsnedsättning

Ladda ner data

Läs mer