Papegojsjuka (Sverige, november 2023–)

Lyssna

Sedan slutet av november har flera personer i Sverige drabbats av papegojsjuka. De flesta insjuknade har haft kontakt med vilda fåglar och för att förhindra smitta bör man vara noggrann med handtvätt och undvika inandning av damm med torkat fågelträck.

2024-02-07

Efter en tidig start på säsongen för papegojsjuka med många fall redan i november och december minskar antalet rapporterade fall i januari. Från september fram till den 31 januari har 39 sjukdomsfall av papegojsjuka rapporterats från nio regioner. De flesta fall har rapporterats från Region Stockholm (10 fall) samt Västra Götaland och Skåne (7 fall vardera). Det är fler män (79 %) än kvinnor som insjuknat och medianåldern är 73 år.

Fåglar utgör en reservoar för smittan som hos infekterade individer kan orsaka influensaliknande symptom och i vissa fall lunginflammation. Flertalet av de som insjuknat har kommit i kontakt med fågelträck från vilda fåglar till exempel genom hantering av fågelbord och andra utomhusaktiviteter. För att patienter med lunginflammation snabbt ska diagnostiseras och få rätt behandling är det viktigt att vårdpersonal är medvetna om förekomsten av papegojsjuka.

Figur 2024-01-31. Antal anmälda fall av papegojsjuka under säsongen 2023-2024 jämfört med medelvärdet för de fem föregående säsongerna.

Det höga antalet rapporterade fall under november och december 2023 har minskat till normala säsongsnivåer under januari 2024.

2023-12-12

Säsongen för papegojsjuka (psittakos) har börjat tidigare än vanligt och antalet fall har ökat sedan slutet av november. Från september fram till den 12 december har 25 sjukdomsfall av papegojsjuka rapporterats från åtta regioner. De flesta fall har rapporterats från Västra Götaland (6 fall) och Kalmar (5 fall). Det är fler män (84 %) än kvinnor som insjuknat och medelåldern är 71 år.

Fåglar utgör en reservoar för smittan som hos infekterade individer kan orsaka influensaliknande symptom och i vissa fall lunginflammation. Flertalet av de som insjuknat har kommit i kontakt med fågelträck från vilda fåglar till exempel genom hantering av fågelbord och andra utomhusaktiviteter. För att patienter med lunginflammation snabbt ska diagnostiseras och få rätt behandling är det viktigt att vårdpersonal är medvetna om förekomsten av papegojsjuka.

Antal anmälda fall (figur 2023-12-12) av papegojsjuka per månad under säsongen 2023-2024 från september till och med 12 december samt medelvärdet för de senaste fem säsongerna.

Figur 2023-12-12: Antal anmälda fall av papegojsjuka under säsongen 2023-2024.

Ökning av fall av papegojsjuka från september.