Mpox (Sverige april–juni 2024)

Lyssna

Detta utbrott av mpox är över.

Under april och maj pågick ett utbrott av mpox i Sverige. Utbrottet skedde efter en längre tid utan spridning inom Sverige. Under juni har utbrottet stannat av.

26 juni 2024

Ytterligare ett fall av mpox rapporterades under vecka 24. Under vecka 25 rapporterades inget nytt fall. Utvecklingen den senaste månaden tyder på att det aktuella utbrottet är över. Folkhälsomyndigheten bedömer att mpox kommer att fortsätta spridas i vår omvärld vilket kan ge nya utbrott i Sverige.

Sedan utbrottets start i april 2024 har hittills 27 fall av mpox rapporterats, majoriteten i region Stockholm (se figur nedan). Samtliga fall är vuxna män som insjuknat under perioden 7 april – 2 juni och är smittade i Sverige. Majoriteten av fallen är ovaccinerade.

Figur 2024-06-26: Antal rapporterade fall av mpox i Sverige, per vecka för rapportering, sedan april 2024 (n=27).

Sedan april 2024 har 27 fall av mpox rapporterats i Sverige.

Undvik att bli smittad och att smitta andra

Det är viktigt att den som har symtom som kan vara mpox söker kontakt med sjukvården för bedömning och eventuellt testning och undviker att smitta andra tills provsvar är klart.

En kombination av smittskyddsåtgärder där vaccination ingår som en av åtgärderna ger bäst resultat för skydd mot en fortsatt spridning av mpox. Ovaccinerade personer som har en ökad risk att smittas med mpox rekommenderas vaccination med två doser med minst fyra veckors mellanrum. Vaccination före exposition erbjuder ett väsentligt bättre skydd än vaccin som ges kort efter exposition. Smitta går också att förebygga genom att undvika nära fysisk kontakt med infekterade personer, där sexuella kontakter utgör en särskilt hög smittrisk.

Om det framkommer att man haft nära fysisk kontakt, till exempel sexuell kontakt, med en person som har mpox kan sjukvården i vissa fall erbjuda vaccination. Sådan vaccination måste ges så snart som möjligt för att minska risken att insjukna i mpox, helst inom fyra dagar från exposition.

10 juni 2024

Under vecka 23 rapporterades ett nytt fall av mpox. Sedan april 2024 har hittills 26 fall av mpox rapporterats, majoriteten i region Stockholm (se figur nedan). Samtliga fall är vuxna män som insjuknat under perioden 7 april–30 maj och är smittade i Sverige. Majoriteten av fallen är ovaccinerade.

Figur 2024-06-10: Antal rapporterade fall av mpox i Sverige, per vecka för rapportering, sedan april 2024 (n=26).

Sedan april 2024 har 26 fall av mpox rapporterats i Sverige.

3 juni 2024

Under vecka 22 rapporterades inga nya fall av mpox. Sedan april 2024 har hittills 25 fall av mpox rapporterats, majoriteten i region Stockholm (se figur nedan). Samtliga fall är vuxna män som insjuknat under perioden 7 april–18 maj och är smittade i Sverige. Majoriteten av fallen är ovaccinerade.

Figur 2024-06-03: Antal rapporterade fall av mpox i Sverige, per vecka för rapportering, sedan april 2024 (n=25).

Sedan april 2024 har 25 fall av mpox rapporterats i Sverige.

27 maj 2024

Sedan april 2024 har hittills 25 fall av mpox rapporterats, majoriteten i region Stockholm (se figur nedan). Samtliga fall är vuxna män som insjuknat under perioden 7 april–18 maj. Ett fall saknar uppgift om smittland, övriga är smittade i Sverige. Majoriteten av fallen är ovaccinerade.

Figur 2024-05-27: Antal rapporterade fall av mpox i Sverige, per vecka för rapportering, sedan april 2024 (n=25).

Sedan april 2024 har 25 fall av mpox rapporterats i Sverige.

20 maj 2024

Sedan april 2024 har hittills 23 fall av mpox rapporterats, majoriteten i region Stockholm (se figur nedan). Samtliga fall är vuxna män som insjuknat under perioden 7 april–11 maj. Två fall saknar uppgift om smittland, övriga är smittade i Sverige.

Figur 2024-05-20: Antal rapporterade fall av mpox i Sverige, per vecka för rapportering, sedan april 2024 (n=23).

Sedan april 2024 har 23 fall av mpox rapporterats i Sverige.

10 maj 2024

Sedan april 2024 har hittills 17 fall av mpox rapporterats i region Stockholm (se figur nedan). Samtliga fall är vuxna män smittade i Sverige, fallen har insjuknat under perioden 7 april–2 maj.

Figur 2024-05-10: Antal rapporterade fall av mpox i Sverige, per vecka för rapportering, sedan april 2024 (n=17).

Sedan april 2024 har 17 fall av mpox rapporterats i Sverige.

3 maj 2024

Sedan april 2024 har hittills fjorton fall av mpox rapporterats i region Stockholm (se figur nedan). Samtliga fall är vuxna män. För två fall saknas ännu uppgift om var de smittats, övriga är smittade i Sverige. Genetisk analys av virus i prover från ett urval av fallen har visat att det är samma stam som sprids i det internationella utbrottet som startade 2022 (klad IIb). Det pågående utbrottet utreds av Smittskydd Stockholm med stöd av hälso- och sjukvården och Folkhälsomyndigheten.

Under 2022 spreds mpox för första gången i större utsträckning utanför Afrika. Det globala utbrottet har huvudsakligen omfattat män som har sex med män (MSM) och smittan har spridits främst via sexuella kontakter.

Figur 2024-05-03. Antal rapporterade fall av mpox i Sverige, per vecka för rapportering, sedan april 2024 (n=14).

Sedan april 2024 har 14 fall av mpox rapporterats i Sverige.

26 april 2024

Under april 2024 har hittills tolv fall av mpox rapporterats i region Stockholm (figur 1). Samtliga fall är vuxna män. Genetisk analys av virus i prover från ett urval av fallen har visat att det är samma stam som sprids i det internationella utbrottet som startade 2022 (klad IIb). Det pågående utbrottet utreds av Smittskydd Stockholm med stöd av hälso- och sjukvården och Folkhälsomyndigheten.

Under 2022 spreds mpox för första gången i större utsträckning utanför Afrika. Det globala utbrottet har huvudsakligen omfattat män som har sex med män (MSM) och smittan har spridits främst via sexuella kontakter.

Figur 2024-04-26. Antal rapporterade fall av mpox smittade i Sverige under april, per vecka för rapportering (n=12).

Under april har 12 fall av mpox rapporterats.