Clostridioides difficile typ 027 (Växjö 2014)

I januari 2014 diagnosticerades fall av den resistenta bakterien Clostridioides difficile typ 027 för första gången i Sverige. Folkhälsomyndigheten förstärkte övervakningen genom insamling av isolat från landets laboratorier. Analysen visade att det rörde sig om enstaka fall och att utbrottet i Växjö var geografiskt begränsat. Utbrottet visade dock att det finns skäl att verka för en stärkt lokal övervakning i landet, exempelvis genom att införa lokal snabbtypning vid misstanke om utbrott.

13 mars 2014: Inga ytterligare utbrott av Clostridioides difficile typ 027. (Nyhet från Folkhälsomyndigheten.)

6 januari 2014: Utbrott av Clostridioides difficile i Växjö. (Nyhet från Folkhälsomyndigheten.)

Kontakt

Utbrottsarkiv

Här i utbrottsarkivet finns information om avslutade utbrott. Detta är ett arkivmaterial och länkar kan vara brutna.

Till aktuella utbrott

Gå till toppen av sidan