13 mars 2014: Inga ytterligare utbrott av Clostridium difficile typ 027. (Nyhet från Folkhälsomyndigheten.)

6 januari 2014: Utbrott av Clostridium difficile i Växjö. (Nyhet från Folkhälsomyndigheten.)