Cryptosporidium (Östersund 2010–2011)

Lyssna

Detta utbrott av Cryptosporidium är över.

I november 2010 inträffade det hittills största vattenburna utbrottet i Sverige och Europa: cirka 27 000 personer uppskattas ha blivit infekterade med parasiten Cryptosporidium hominis. Hur råvattnet som användes för att producera dricksvatten förorenades kunde inte fastställas. Invånarna i Östersund fick koka sitt kranvatten under tre månader, till dess att parasiter inte längre kunde påvisas i vattnet.

Utbrottet beskrivs utförligt i Smittskyddsinstitutets publikation "Cryptosporidium i Östersund" samt i en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Emerging Infectious Diseases: "Large Outbreak of Cryptosporidium hominis Infection Transmitted through the Public Water Supply, Sweden".

Cryptosporidium i Östersund – Smittskyddsinstitutets arbete med det dricksvattenburna utbrottet i Östersund 2010–2011

Enheten Miljö och hälsa inom Östersunds kommun har också sammanställt en rapport som avhandlar utbrottet:

Vattenburet utbrott av Cryptosporidium i Östersund november-december 2010 docplayer.se)

FOI har på Livsmedelsverkets uppdrag undersökt hur kommun och näringsliv påverkades av det otjänliga dricksvattnet. Läs mer i FOI:s rapport:

Cryptosporidium i Östersund vintern 2010/2011. Konsekvenser och kostnader av ett stort vattenburet sjukdomsutbrott (foi.se)

Relaterade nyheter från Smittskyddsinstitutet

  • 22 december 2010: Smittskyddsinstitutets arbete med det vattenburna utbrottet av Cryptosporidium i Östersund.
  • 16 december 2010: Utredning av Cryptosporidium i vatten.
  • 29 november 2010: Utbrott av Cryptosporidium i Östersund.