Ehec O26:H11 (Sverige 2018)

Lyssna

Utbrottet av ehec O26 är över men smittkällan kunde inte identifieras.

Uppdatering 3 oktober 2018

Totalt insjuknade 13 fall i det utbrottet av ehec O26:H11 stx1a som identifierades vid Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram i slutet av augusti (figur 1). Personerna, åtta kvinnor och fem män, är mellan 15 och 83 år och bosatta i sju olika län/regioner (Gävleborg, Halland, Kalmar, Uppsala, Västra Götaland, Örebro och Östergötland).

Denna typ av O26, stx1a-positiv, brukar framför allt ge mildare symtom, till skillnad från den mer allvarliga varianten som bär på stx2a.

I utredningen har fallen intervjuats och även ombetts besvara en enkät angående vad de ätit och gjort under veckan innan insjuknande, med syfte att identifiera gemensamma livsmedel eller aktiviteter. Smittkällan har inte kunnat identifieras.

Figur 1 2018-10-03. Insjukningskurva för ehec O26:H11, stx1a.

Insjukningskurva för ehec O26:H11, stx1a, 2018-10-03.

17 september 2018

Ett utbrott av ehec O26:H11 stx1a har identifierats vid Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram. Tretton fall från sju olika län/regioner (Gävleborg, Halland, Kalmar, Uppsala, Västra Götaland, Örebro och Östergötland) har hittills bekräftats tillhöra utbrottet. De insjuknade personerna, åtta kvinnor och fem män, är mellan 15 och 83 år och insjuknade mellan 19 juli och 16 augusti (figur 1).

En utredning pågår i samarbete med berörda smittskydd och andra myndigheter för att identifiera smittkällan.

Figur 1 2018-09-17. Insjukningskurva för ehec O26:H11, stx1a.

Nytt utbrott av ehec 2018. Antal fall och insjukningsdatum