Utbrott av hepatit A i Danmark (2013)

Lyssna

Utbrottet är över. I Danmark har ett 30-tal personer spridda i hela landet insjuknat med hepatit A de senaste tre månaderna. Smittkällan är med stor sannolikhet frusna bär. I Sverige har två personer insjuknat med samma typ av hepatit A som den i Danmark.

15 mars 2013

De insjuknade i Danmark har intervjuats om vad de ätit och därefter har svaren analyserats på danska smittskyddsmyndigheten. Smittkällan är med stor sannolikhet frusna bär, som inte värmebehandlats innan man ätit dem, exempelvis bär i smoothies. Undersökningen pekar särskilt på frusna jordgubbar, men det kan också vara andra typer av bär som orsakat utbrottet.

Två fall i Sverige

I Sverige har vi kännedom om två fall med samma typ av hepatit A som den i Danmark. De insjuknade i december 2012 och för dessa fall är smittkällan inte känd men frusna bär som i Danmark är förstås en möjlighet. Smittskyddsinstitutet har nu en ökad uppmärksamhet på fall med hepatit A för att utreda om fallen i Sverige har något samband med det danska utbrottet.

Hepatit A-virus orsakar en inflammation i levern och sprids globalt sett främst via avloppsförorenat vatten.

Danska SSI: Tema om udbrud af hepatitis A