Hepatit A (norden, oktober 2012–maj 2013)

Lyssna

Utbrottet av hepatit A kopplat till frysta importerade jordgubbar som pågått i de nordiska länderna sedan oktober 2012 är över.

15 maj 2013

Inga nya fall kopplade till utbrottet har rapporterats de senaste tre månaderna och sannolikheten bedöms vara mycket liten för att det fortfarande finns smittade jordgubbar i handeln. Livsmedelsverket drar därför tillbaka sina rekommendationer att koka jordgubbar från Marocko och Egypten.

Inga nya fall sedan september

I Sverige har totalt 16 fall bekräftats med den stam av hepatit A som är kopplad till utbrottet. Majoriteten insjuknade under våren och endast tre fall har rapporterats sedan början av juli. Det senaste fallet insjuknade 16 september.

Totalt 74 bekräftade fall av hepatit A i de nordiska länderna har kopplats till utbrottet och inget av länderna har upptäckt något fall av den aktuella hepatit A-stammen sedan mitten av september.

Smittkälla

Det omfattande arbetet med att spåra ursprunget av de frysta bären pekar på att den sannolika smittkällan är frysta jordgubbar från Marocko och Egypten. Jordgubbarna var med all sannolikhet från 2012 års skörd och distribuerades till Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Läs på underliggande sidor

 • Fortsatt risk för hepatit A i frysta jordgubbar (2013)

  Utbrottet är över. Utbrottet av hepatit A som pågått i de nordiska länderna sedan oktober 2012 är inte över. Rådet att koka köpta frysta jordgubbar från Marocko och Egypten gäller fortfarande.

 • Frysta jordgubbar från Marocko och Egypten trolig smittkälla (2013)

  Utbrottet är över. Danska myndigheter pekar ut frysta jordgubbar från Marocko och Egypten som sannolik smittkälla till utbrottet av hepatit A. Livsmedelsverket avgränsar därför rådet om att koka köpta frysta jordgubbar till att endast gälla frysta jordgubbar från Marocko och Egypten.

 • Köpta frysta jordgubbar bakom utbrott av hepatit A (2013)

  Utbrottet är över. Utbrottet av hepatit A har sannolikt orsakats av köpta frysta jordgubbar. Det visar Smittskyddsinstitutets utredning. Rekommendationen från Livsmedelsverket att koka köpta frysta jordgubbar gäller fortfarande men andra typer av bär är inte längre misstänkta i det här utbrottet.

 • Ytterligare fall av hepatit A (2013)

  Utbrottet av hepatit A är över. Smittskyddsinstitutet och Livsmedelsverket fortsätter utreda utbrottet av hepatit A. Fler fall har rapporterats i både Sverige och i övriga nordiska länder. Smittan misstänks komma från frysta bär och rekommendationen att koka frysta köpta bär gäller fortfarande.

 • Frysta bär kan ha orsakat utbrott av hepatit A (2013)

  Utbrottet är över. Antalet fall av Hepatit A har ökat kraftigt i Sverige och i samtliga andra nordiska länder de senaste månaderna. Smittan misstänks komma från frysta bär och Livsmedelsverket rekommenderar nu att djupfrysta, köpta bär kokas innan de äts.

 • Utbrott av hepatit A i Danmark (2013)

  Utbrottet är över. I Danmark har ett 30-tal personer spridda i hela landet insjuknat med hepatit A de senaste tre månaderna. Smittkällan är med stor sannolikhet frusna bär. I Sverige har två personer insjuknat med samma typ av hepatit A som den i Danmark.