Hepatit A (Sverige, juli-september 2020)

Lyssna

Utbrottet av hepatit A är över. Smittkällan har inte kunnat identifieras.

6 november 2020

Totalt insjuknade 9 personer i utbrottet av hepatit A där frysta importerade hallon var den misstänkta smittkällan. Senaste fallet insjuknade 18 september och samtliga fall har smittats i Sverige. Analys av provtagna bär har inte kunnat påvisa hepatit A-virus. Spårning visar att de två livsmedelskedjor där hallonen inhandlats har en och samma producent av hallon i Serbien. Under sommaren identifierades även två fall med utbrottsstammen i Danmark. Fallen hade ätit frysta importerade hallon från en livsmedelskedja som fått leveranser från samma producent i Serbien som den i Sverige.

Då de analyser av hallon som gjorts inte har kunnat påvisa hepatit A-virus kan den misstänkta smittkällan inte bekräftas. Dock behöver ett negativt provsvar nödvändigtvis inte innebära ett negativt prov då det är svårt att analysera för virus i livsmedel. Inget specifikt parti av hallon har kunnat pekas ut.

Figur 1 2020-11-06. Antalet fall av hepatit A i utbrottet, 15 juli-18 september 2020 (n=9).

Antalet fall av hepatit A i utbrottet, 15 juli-18 september 2020 (n=9), 2020-11-06

6 oktober 2020

Sedan mitten av juli har nio fall med samma typ av hepatit A-virus (genotyp IA) rapporterats från fem olika regioner (Norrbotten, Västra Götaland, Stockholm, Uppsala, Södermanland). Senaste fallet insjuknade 18 september. Fallen är i åldrarna 2-78 år, sex kvinnor och tre män. Gemensamt är att de ätit frysta importerade bär, framför allt hallon, som inte upphettats innan förtäring. Analys av provtagna bär har inte kunnat påvisa hepatit A-virus.

Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan.

Figur 2020-10-06. Antalet fall i utbrottet, 15 juli-18 september 2020 (n=9).

Figur. Antalet fall i utbrottet, 15 juli-18 september 2020 (n=9), 201006.

Läs mer

Sjukdomsinformation om hepatit A