Salmonellatyp vanlig hos katter – humanfall (Sverige 2018)

Lyssna

Utbrottsutredningen gällande personer smittade av salmonellatyp som under vårvintern sågs hos katter och småfåglar är nu avslutad.

5 juni 2018, slutgiltig uppdatering

Totalt i år (2018) har 18 personer smittats med salmonellatyper som är vanliga hos katter och småfåglar. De flesta insjuknade under februari men fall rapporterades även under mars och maj månad. Fallen var spridda i sex län och majoriteten (11 fall) var barn under fem år.

12 mars 2018

Ett tiotal personer kan ha smittats av salmonella efter kontakt med småfåglar eller sjuka katter.

Under årets första månader har många katter insjuknat i salmonella. Sjukdomen har även bekräftats hos småfåglar, vilka är den troliga smittkällan för katterna enligt Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA). Ett tiotal personer har nu smittats med salmonellatyper som är vanliga hos småfåglar och katter. För några fall finns även en bekräftad koppling till katt med salmonellainfektion. Majoriteten som har smittats är barn i förskoleåldern. Fallen finns i Kalmar, Stockholm, Värmland, Västra Götaland, Örebro och Östergötlands län.

Eftersom salmonella kan smitta till människa från småfåglar och katter är handhygienen viktig. Tvätta händerna noga efter rengöring av kattlådor och efter kontakt med fågelbord, och som alltid före hantering av livsmedel. Handskar skyddar vid hantering av döda eller sjuka fåglar. Var också uppmärksam på symtom hos familjekatter. Barn, i synnerhet små barn, bör inte komma i kontakt med en katt som är sjuk.

Läs mer