Salmonella (Sverige, augusti–oktober 2019)

Lyssna

Det nationella utbrottet av monofasisk Salmonella Typhimurium är över. Småtomater var den troliga smittkällan.

16 oktober 2019

Totalt insjuknade 75 personer från 11 län i utbrottet. Sjukdomsfallen kopplades samman med hjälp av helgenomsekvensering, det vill säga analys av bakteriens arvsmassa. Flest sjukdomsfall rapporterades från Västra Götaland, Jönköping, Halland och Dalarna men även Örebro, Gävleborg, Kronoberg, Stockholm, Södermanland, Västernorrland och Östergötland rapporterade insjuknade. Sjukdomsfallen fanns i alla åldersgrupper, median 58 år (spridning 0-89 år) och det var fler kvinnor (63 %) än män. De flesta insjuknade under första halvan av september. Utbrottet anses nu vara över.

Berörda smittskyddsenheter, kommunernas miljö- och hälsokontor, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har utrett utbrottet för att identifiera smittkällan. Folkhälsomyndigheten har med hjälp av Hälsorapports webbpanel genomfört en fall-kontrollstudie för att jämföra vad sjukdomsfallen ätit veckan innan de blev sjuka med vad friska kontrollpersoner ätit. Resultaten visar att de som blev sjuka i salmonellautbrottet i högre utsträckning hade ätit småtomater jämfört med friska kontrollpersoner.

Hälsorapports webbpanel

Livsmedelsverkets utredning visar att tomaterna levererades till livsmedelsaffärer i slutet av augusti, men då det rör sig om färska tomater finns de nu inte längre kvar. Leveranser av småtomater till butiker där majoriteten av de insjuknade har handlat har spårats av Livsmedelsverket och bedömningen är att tomaterna kommit från en europeisk leverantör. Det aktuella landet har informerats om misstanken. Livsmedel från sjukdomsfall har analyserats men ingen salmonella har påvisats.

Utredningens resultat pekar på att småtomater var den mest troliga källan till utbrottet, men det har inte kunnat bekräftas med mikrobiologiska metoder.

Figur 2019-10-16. Insjukningskurva för utbrottsfall med monofasisk Salmonella Typhimurium (MLVA 3-12-11-N-211) (n=75).

Insjukningskurva för utbrottsfall av salmonella