Hittills har 35 fall rapporterats och är föremål för smittspårning. En eventuell koppling mellan fallen utreds både mikrobiologiskt och epidemiologiskt.

Shigella är en bakterie som orsakar magsjuka och som sprids via livsmedel samt från person till person. För att minska risken för smittspridning är god livsmedels- och handhygien avgörande.

Figur: Datum då fallen insjuknat (för de personer detta datum varit känt). Varje röd rektangel representerar ett fall.
Figur: Datum då fallen insjuknat (för de personer detta datum varit känt). Varje röd rektangel representerar ett fall.