Tabell 1. Antal stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten, vid utgången av respektive år. 1992–2021-
ÅrSpritservering (1)Vin- och andra jästa alkoholdryckers servering (2)Starköls-servering (3)Trafik-servering (4)Provsmaknings-tillstånd (5)Övriga tillstånd (6)Summa
1992 4 345 1 735 75 202 80 6 437
1993 4 758 1 825 87 203 83 6 956
1994 5 143 1 934 105 203 93 7 478
1995 5 812 1 937 86 202 84 8 121
1996
1997 6 532 1 760 78 187 79 8 636
1998 7 067 1 614 74 156 117 9 028
1999 7 371 1 447 46 163 118 9 145
2000 7 960 1 341 42 245 43 9 631
2001 8 090 1 269 42 242 47 9 690
2002 8 502 1 240 49 222 49 10 062
2003 8 707 1 188 49 214 53 10 211
2004 8 933 1 048 36 214 54 10 285
2005 9 210 1 001 37 218 60 10 526
2006 9 491 968 37 228 61 10 785
2007 9 500 866 28 174 (7) 113 (7) 10 681
2008 9 621 812 19 175 118 10 745
2009 9 879 769 20 175 117 10 960
2010 10 214 712 12 170 116 11 224
2011 10 420 666 13 171 8 110 11 388
2012 10 785 639 17 174 10 109 11 734
2013 11 116 630 18 170 10 112 12 056
2014 11 396 624 18 157 15 115 12 325
2015 11 475 611 19 148 30 123 12 410
2016 11 620 620 19 148 45 115 12 567
2017 11 759 639 22 152 70 117 12 759
2018 11 957 624 20 151 84 114 12 950
2019  12 166 618 23 153 93 116 13 169
2020 12 280 618 26 152 108 118 13 302
2021 12 645 622 24 148 118 115 13 675

(1) Serveringsställen med rätt att servera samtliga typer av alkoholdrycker samt de spritserveringar som har cateringverksamhet till slutet sällskap där alkoholdrycksservering är tillåten. (2) Serveringsställen med rätt att servera vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl samt de vin- och andra jästa alkoholdryckersserveringar som har cateringverksamhet till slutet sällskap där alkoholdrycksservering är tillåten. (3) Serveringsställen med rätt att servera starköl samt starkölsserveringar som även har cateringverksamhet till slutet sällskap där servering av alkoholdrycker är tillåten. Folkölsservering är inte tillståndspliktigt. (4) Avser servering i inrikes trafik på fartyg, luftfartyg eller järnvägståg. (5) Ny typ av tillstånd från och med 2011. (6) Innefattar pausservering och kombinerade tillstånd. (7) Ny fördelning trafikrestauranger och övriga (pausservering och kombinerade tillstånd) fr.o.m. 2007. Uppgifter för trafikrestauranger och övriga fr.o.m. 2007 är därför inte jämförbara med tidigare år. Källa: Folkhälsomyndigheten (Kommuner via Alkoholregistret)

Tabell 2. Antal stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker till slutna sällskap, vid utgången av respektive år. 1992–2021.
ÅrSprit­servering (1)Vin- och andra jästa alkoholdryckers servering (2)Starköls servering (3)Catering verksamhet (4,5)Övriga (6)Summa
1992 1 611 123 19 91 1 844
1993 1 641 141 19 93 1 894
1994 1 656 153 20 89 1 918
1995 1 744 183 26 68 2 021
1996
1997 1 635 191 27 18 1 871
1998 1 485 179 21 166 1 851
1999 1 516 188 20 131 1 855
2000 1 547 189 19 111 1 866
2001 1 573 180 20 88 1 861
2002 1 588 179 22 108 1 897
2003 1 580 182 19 98 1 879
2004 1 511 176 21 70 1 778
2005 1 505 177 18 80 1 780
2006 1 498 176 16 67 1 757
2007 1 415 162 15 19 1 611
2008 1 368 165 14 14 1 561
2009 1 373 164 15 4 1 556
2010 1 312 153 12 6 1 483
2011 1 273 140 11 247 8 1 679
2012 1 184 133 11 501 10 1 839
2013 1 147 128 14 696 12 1 997
2014 1 084 122 12 856 12 2 086
2015 1 035 110 9 1 009 11 2 174
2016 996 105 8 1 160 11 2 280
2017 943 103 8 1 264 12 2 330
2018 914 106 8 1 377 12 2 417
2019 904 103 8 1 514 11 2 540
2020 871 99 7 1 633 9 2 619
2021 841 103 8 1 745 8 2 705

(1) Spritserveringar: Tillståndshavare med rätt att servera samtliga typer av alkoholdrycker. (2) Vin- och andra jästa alkoholdryckersserveringar: Tillståndshavare med rätt att servera vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl. (3) Starkölsserveringar: Tillståndshavare med rätt att servera starköl. Folkölsservering är inte tillståndspliktigt. (4) Innefattar alla typer av alkoholdrycksservering, spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl, vid cateringtillstånd. Innefattar även de serveringar till allmänheten som har cateringverksamhet till slutet sällskap där servering av alkoholdrycker är tillåten. (5) Ny typ av tillstånd från och med 2011. (6) Övriga, innefattar trafikrestauranger och övriga restauranger.

Källa: Folkhälsomyndigheten (Kommuner via Alkoholregistret)