Registrerad försäljning av öl i detaljhandel och på serveringsställen 1995–2022

Lyssna

Data till den statistik som presenteras för serveringsställen på riksnivå hämtas från statistikrapport försäljning/tillverkning (FoHMFS 2014:2).

Statistiken beräknas endast på inkomna och godkända statistikrapporter, ingen uppräkning är gjord gällande rapportens bortfall, se bortfallsbeskrivning. I följande statistik likställs försäljning på serveringsställen (riksnivå) med den försäljning som partihandlare angett att de haft till innehavare av serveringstillstånd.

Data till den statistik som presenteras för detaljhandel hämtas från Systembolaget. Statistiken är beräknad på försäljningen från Systembolagets samtliga butiker.

Data till den statistik som presenteras för lättöl och folköl hämtas från Sveriges Bryggerier. Statistiken är beräknad utifrån en totalmarknadsskattning som är gjord av Delfi Marknadspartner AB på uppdrag av Sveriges Bryggerier.

Tabell 1. Registrerad försäljning av starköl i detaljhandel, tusental liter. 1995–2022.
År Volymprocentintervall, Över 3,5 % till högst 5,6 % Volymprocentintervall, Över 5,6 % Summa
2022 214 429 74 849 280 278
2021 221 473 78 552 300 024
2020 216 782 77 989 294 771
2019 194 228 67 067 261 295
2018 192 874 64 879 257 753
2017 181 850 60 928 242 778
2016 181 132 59 409 240 541
2015 177 281 57 592 234 873
2014 177 746 56 904 234 650
2013 176 100 55 679 231 779
2012 174 418 53 487 227 905
2011 174 863 52 821 227 684
2010 174 245 52 364 226 610
2009 176 871 51 151 228 023
2008 167 268 46 297 213 565
2007 163 994 44 526 208 520
2006 153 336 43 672 197 008
2005 141 555 38 554 180 109
2004 136 533 37 301 173 834
2003 140 255 39 627 179 882
2002 129 922 40 793 170 715
2001 120 588 34 451 155 039
2000 112 069 28 899 140 968
1999 105 358 22 810 128 168
1998 88 595 22 385 110 980
1997 86 462 21 713 108 175
1996 99 219 (1) 99 219
1995 103 646 (1) 103 646

(1) Den sammanlagda försäljningen av starköl redovisas i denna grupp.

Källa: Systembolaget AB.

Tabell 2. Registrerad försäljning av starköl på serveringsställen, tusental liter. 1995–2022.
År Volymprocentintervall, Över 3,5 % till högst 5,6 % Volymprocentintervall, Över 5,6 % Summa
2022 78 103 6 963 85 067
2021 60 513 6 300 66 813
2020 53 675 4 969 58 644
2019 79 581 7 627 87 208
2018 82 340 7 524 89 864
2017 73 999 7 018 81 017
2016 81 072 6 877 87 949
2015 80 017 6 202 86 219
2014 78 767 5 320 84 087
2013 80 007 3 653 83 660
2012 77 263 3 069 80 331
2011 76 838 2 384 79 223
2010 76 352 2 035 78 387
2009 76 148 1 666 77 814
2008 79 575 1 501 81 077
2007 78 558 1 573 80 132
2006 77 575 1 354 78 929
2005 79 659 1 408 81 067
2004 80 770 1 203 81 973
2003 84 341 1 125 85 466
2002 85 388 1 290 86 678
2001 82 828 1 134 83 962
2000 81 920 1 173 83 093
1999 89 002 1 225 90 227
1998 81 884 1 201 83 085
1997 83 450 1 384 84 834
1996 83 192 (1) 83 192
1995 88 618 (1) 88 618

(1) Den sammanlagda försäljningen av starköl redovisas i denna grupp.

Källa: Folkhälsomyndigheten (Statistikrapport försäljning/tillverkning).

Tabell 3. Registrerad försäljning av lättöl, folköl och starköl i detaljhandel och på serveringsställen, tusental liter. 1995–2022.
År Volymprocent­intervall Lättöl, Högst 2,25 % Volymprocent­intervall Folköl, Över 2,25 % till högst 3,5 % Volymprocent­intervall Starköl, Över 3,5 % till högst 5,6 % Volymprocent­intervall Starköl, Över 5,6 % Summa, Starköl
2022 9 412 98 649 292 532 81 812 374 344
2021 10 163 103 526 (2) 281 986 84 852 366 838
2020 11 274 (2) 106 048 (2) 270 457 82 958 353 415
2019 12 404 (2) 107 654 (2) 273 809 74 694 348 503
2018 14 341 (2) 110 859 275 214 72 403 347 617
2017 14 878 (2) 120 136 255 849 67 946 323 795
2016 16 343 (2) 126 207 262 204 66 286 328 490
2015 17 588 (2) 125 414 (2) 257 298 63 794 321 092
2014 19 773 (2) 120 401 (2) 256 514 62 223 318 737
2013 24 840 (2) 123 791 (2) 256 107 59 332 315 439
2012 26 900 130 800 (2) 251 681 56 555 308 236
2011 28 500 144 200 251 701 55 206 306 907
2010 29 400 137 600 250 598 54 399 304 996
2009 32 100 146 500 253 019 52 817 305 837
2008 34 900 147 600 246 843 47 798 294 642
2007 37 600 159 700 242 552 46 099 288 652
2006 39 700 171 500 230 911 45 026 275 937
2005 41 800 163 900 221 214 39 962 261 176
2004 44 900 167 300 217 303 38 504 255 807
2003 48 500 184 900 224 596 40 752 265 348
2002 53 100 189 900 215 310 42 083 257 393
2001 56 400 190 200 203 416 35 585 239 001
2000 61 700 205 300 193 989 30 072 224 061
1999 67 400 240 000 (1) 194 360 24 035 218 395
1998 71 678 242 000 (1) 170 479 23 586 194 065
1997 78 800 274 100 (1) 169 912 23 097 193 009
1996 84 984 255 372 (1) 165 416 16 995 182 411
1995 90 600 289 751 (1) 169 723 22 540 192 263

(1) Beräknad uppgift. Inhemsk produktion + beräknad import/export.

(2) Uppgifter har korrigerats.

Källa: Folkhälsomyndigheten (Statistikrapport försäljning/tillverkning), Sveriges Bryggerier och Systembolaget AB.