Data till den statistik som presenteras för detaljhandel hämtas från Systembolaget. Statistiken är beräknad på försäljningen från Systembolagets samtliga butiker.

Med löpande försäljning avses det nominella värdet, de belopp som presenteras tar ingen hänsyn till värdeförändringar på grund av inflation.

Tabell. Löpande försäljning av vin och andra jästa alkoholdrycker (1), miljoner kronor inkl. moms. 1995–2020.
ÅrDetaljhandelServeringsställenSumma
1995 7 406 1 013 8 419
1996 7 818 .. ..
1997 8 110 1 370 9 480
1998 8 462 1 518 9 980
1999 9 211 1 928 11 139
2000 9 795 2 303 12 098
2001 10 310 2 347 12 657
2002 10 828 2 453 13 281
2003 11 314 2 676 13 990
2004 11 174 2 833 14 007
2005 11 470 3 100 14 570
2006 12 578
2007 13 140 4 002 17 142
2008 13 881 4 238 18 119
2009 15 288 4 297 19 584
2010 15 922 4 533 20 454
2011 16 345 5 144 21 489
2012 16 980 5 177 22 157
2013 17 552 5 444 22 997
2014 18 095 6 072 24 167
2015 18 826 6 536 25 362
2016 19 345 7 230 26 575
2017 19 996 7 592 27 588
2018 21 019 8 072 29 091
2019 21 851 8 275 30 126
2020 24 255 5 528 29 783

(1) Innan 2011 räknades andra jästa alkoholdrycker in under kategorin vin, alkohollagen (1994:1738). Från och med 2011 samredovisas vin och andra jästa alkoholdrycker.

Källa: Folkhälsomyndigheten (Restaurangrapport) och Systembolaget AB