Data till den statistik som presenteras för detaljhandel hämtas från Systembolaget. Statistiken är beräknad på försäljningen från Systembolagets samtliga butiker.

Med löpande försäljning avses det nominella värdet, de belopp som presenteras tar ingen hänsyn till värdeförändringar på grund av inflation.

Tabell. Löpande försäljning av starköl, miljoner kronor inkl. moms. 1995–2020.
ÅrDetaljhandelServeringsställenSumma
1995 3 581 4 018 7 599
1996 3 552
1997 3 225 4 270 7 495
1998 3 264 4 223 7 487
1999 3 661 4 866 8 527
2000 3 986 5 165 9 151
2001 4 389 5 133 9 522
2002 4 843 5 330 10 173
2003 4 945 5 680 10 625
2004 4 451 5 781 10 232
2005 4 649 5 656 10 305
2006 5 058
2007 5 377 6 259 11 636
2008 5 969 6 493 12 462
2009 6 692 6 692 13 384
2010 6 764 6 864 13 628
2011 6 926 7 378 14 303
2012 7 198 7 250 14 448
2013 7 458 7 502 15 118
2014 7 872 8 317 16 188
2015 8 293 8 774 17 067
2016 8 622 9 364 17 986
2017 8 826 9 531 18 357
2018 9 440 10 329 19 769
2019 9 710 10 386 20 096
2020 11 151 6 952 18 103

Källa: Folkhälsomyndigheten (Restaurangrapport) och Systembolaget AB