Data till den statistik som presenteras för detaljhandel hämtas från Systembolaget. Statistiken är beräknad på försäljningen från Systembolagets samtliga butiker.

Tabell 1. Registrerad försäljning av vin och andra jästa alkoholdrycker (1) i detaljhandel, tusental liter. 1995–2020.
ÅrVolymprocentintervall,
Över 2,25 % till
högst 7 %
Volymprocentintervall,
Över 7 % till
högst 15 %
Volymprocentintervall,
Över 15 % till
högst 22 %
Summa
1995 97 014 (2) 6 109 103 123
1996 99 922 (2) 5 444 105 366
1997 12 899 94 981 4 267 112 147
1998 12 119 98 980 3 021 114 120
1999 13 967 106 626 2 601 123 194
2000 14 121 111 216 2 535 127 872
2001 14 622 119 455 2 424 136 501
2002 17 385 133 139 2 397 152 921
2003 16 779 136 359 5 426 158 564
2004 15 125 135 757 2 330 153 213
2005 15 259 139 899 2 271 157 429
2006 15 911 147 570 2 190 165 671
2007 15 493 156 577 2 191 174 261
2008 15 897 163 475 2 129 181 501
2009 16 789 178 395 2 067 197 342
2010 16 113 184 960 1 986 203 059
2011 16 785 188 358 1 700 206 843
2012 17 614 191 791 1 669 211 074
2013 17 273 195 149 1 553 213 975
2014 17 065 194 951 1 463 213 480
2015 16 203 194 791 1 325 212 319
2016 12 861 200 381 1 254 214 496
2017 17 299 196 880 1 202 215 381
2018 19 197 200 786 1 179 221 163
2019 19 939 202 326 1 123 223 388
2020 20 615 221 248 1 081 242 944

(1) Innan 2011 räknades andra jästa alkoholdrycker in under kategorin vin, alkohollagen (1994:1738). Från och med 2011 samredovisas vin och andra jästa alkoholdrycker. (2) Den sammanlagda försäljningen av vin med högst 15 volymprocent redovisas i denna grupp.

Källa: Systembolaget AB

Tabell 2. Registrerad försäljning av vin och andra jästa alkoholdrycker (1) på serveringsställen, tusental liter. 1995–2020.
ÅrVolymprocentintervall,
Över 2,25 % till
högst 7 %
Volymprocentintervall,
Över 7 % till högst 15 %
Volymprocentintervall,
Över 15 % till
högst 22 %
Summa
1995 8 205 (2) 171 8 376
1996 11 840 (2) 234 12 074
1997 5 943 9 787 141 15 871
1998 5 517 10 011 81 15 609
1999 5 820 11 000 93 16 913
2000 6 242 10 027 84 16 353
2001 6 225 14 219 142 20 586
2002 8 370 13 592 71 22 033
2003 6 570 13 113 67 19 750
2004 6 456 14 115 55 20 626
2005 5 692 12 718 87 18 497
2006 5 453 14 838 81 20 372
2007 5 016 15 965 88 21 070
2008 4 887 14 290 99 19 275
2009 4 542 13 442 88 18 072
2010 4 664 14 560 89 19 313
2011 5 074 17 466 83 22 622
2012 5 148 14 881 106 20 134
2013 8 145 15 285 99 23 528
2014 4 021 16 776 86 20 883
2015 6 850 13 422 415 20 687
2016 4 075 16 145 94 20 314
2017 4 030 16 165 88 20 283
2018 4 046 16 575 77 20 698
2019 3 942 14 852 88 18 882
2020 1 945 10 268 40 12 253

(1) Innan 2011 räknades andra jästa alkoholdrycker in under kategorin vin, alkohollagen (1994:1738). Från och med 2011 samredovisas vin och andra jästa alkoholdrycker. (2) Den sammanlagda försäljningen av vin med högst 15 volymprocent redovisas i denna grupp.

Källa: Folkhälsomyndigheten (Statistikrapport försäljning/tillverkning)

Tabell 3. Registrerad försäljning av vin och andra jästa alkoholdrycker (1) i detaljhandel och på serveringsställen, tusental liter. 1995–2020.
ÅrVolymprocentintervall,
Över 2,25 % till
högst 7 %
Volymprocentintervall,
Över 7 % till
högst 15 %
Volymprocentintervall,
Över 15 % till
högst 22 %
Summa
1995 5 360 99 859 6 280 111 499
1996 10 716 101 046 5 678 117 440
1997 18 842 104 768 4 408 128 018
1998 17 636 108 991 3 102 129 729
1999 19 787 117 626 2 694 140 107
2000 20 363 121 243 2 619 144 225
2001 20 847 133 674 2 566 157 087
2002 25 755 146 731 2 468 174 954
2003 23 349 149 472 5 493 178 314
2004 21 581 149 872 2 385 173 839
2005 20 951 152 617 2 358 175 926
2006 21 364 162 408 2 271 186 043
2007 20 509 172 542 2 279 195 331
2008 20 784 177 765 2 228 200 776
2009 21 331 191 837 2 155 215 414
2010 20 777 199 520 2 075 222 372
2011 21 859 205 824 1 782 229 465
2012 22 762 206 671 1 775 231 208
2013 25 418 210 434 1 651 237 503
2014 21 087 211 728 1 549 234 363
2015 23 053 208 213 1 740 233 006
2016 16 936 216 526 1 348 234 810
2017 21 329 213 045 1 290 235 664
2018 23 243 217 361 1 256 241 860
2019 23 880 217 178 1 211 242 269
2020 22 560 231 516 1 121 255 197

(1) Innan 2011 räknades andra jästa alkoholdrycker in under kategorin vin, alkohollagen (1994:1738). Från och med 2011 samredovisas vin och andra jästa alkoholdrycker.

Källa: Folkhälsomyndigheten (Statistikrapport försäljning/tillverkning) och Systembolaget ABRR