Total löpande försäljning av olika varuslag vid serveringsställen 1995–2021

Lyssna

Data till den statistik som presenteras hämtas från restaurangrapporter (FoHMFS 2014:5). Statistiken beräknas endast på inkomna och godkända restaurangrapporter, ingen uppräkning är gjord gällande rapportens bortfall, se bortfallsbeskrivning. I följande statistik likställs försäljning med omsättning (kronor inklusive moms) som är de uppgifter som tillståndshavarna lämnar.

Med löpande försäljning avses det nominella värdet, de belopp som presenteras tar ingen hänsyn till värdeförändringar på grund av inflation.

Tabell. Löpande försäljning av olika varuslag vid serveringsställen för alkoholdrycker, miljoner kronor inkl. moms. 1995–2021.
ÅrAntal serveringsställen (1)SpritdryckerVin och andra jästa alkoholdrycker (2)StarkölFolkölÖvriga dryckerSumma dryckMatSumma totalt
1995 8 044 1 183 1 013 4 018 89 1 020 7 323 11 412 18 735
1996
1997 7 698 1 401 1 370 4 270 88 1 303 8 432 13 845 22 277
1998 7 896 1 636 1 518 4 223 92 1 228 8 697 14 631 23 328
1999 8 553 2 131 1 928 4 866 102 1 439 10 466 18 375 28 841
2000 9 233 2 597 2 303 5 165 106 1 691 11 862 19 232 31 094
2001 9 090 2 667 2 347 5 133 123 1 566 11 836 19 305 31 141
2002 10 094 2 709 2 453 5 330 86 1 640 12 218 19 606 31 824
2003 10 388 2 860 2 676 5 680 84 1 641 12 941 21 160 34 101
2004 10 963 2 909 2 833 5 781 77 2 025 13 625 22 935 36 560
2005 10 804 2 858 3 100 5 656 81 1 815 13 510 24 424 37 934
2006
2007 11 407 3 592 4 002 6 259 76 2 144 16 073 28 793 44 866
2008 11 734 3 711 4 238 6 493 76 2 202 16 720 29 655 46 375
2009 11 504 3 627 4 297 6 692 71 2 134 16 821 30 331 47 153
2010 11 800 3 794 4 533 6 864 70 2 210 17 471 31 640 49 111
2011 12 160 4 178 5 144 7 378 84 2 392 19 175 34 356 53 531
2012 12 787 4 152 5 177 7 250 35 2 502 19 116 36 325 55 442
2013 12 905 4 108 5 444 7 502 21 2 688 19 764 38 603 58 367
2014 13 404 4 407 6 072 8 317 46 2 840 21 682 42 652 64 334
2015 13 609 4 751 6 536 8 774 38 3 006 23 105 45 734 68 839
2016 13 707 5 084 7 230 9 364 44 3 272 24 994 50 834 75 828
2017 13 742 5 133 7 592 9 531 48 3 373 25 677 51 635 77 312
2018 14 128 5 371 8 072 10 329 72 3 684 27 528 54 304 81 832
2019 14 174 5 597 8 275 10 386 98 3 684 28 040 55 768 83 808
2020 14 356 3 685 5 528 6 952 27 2 339 18 531 39 192 57 723
2021 14 618  4 616 6 638 7 605 42 2807 21 705 44 393 66 098

(1) Antal serveringsställen som har lämnat uppgifter. (2) Innan 2011 räknades andra jästa alkoholdrycker in under kategorin vin, alkohollagen (1994:1738). Från och med 2011 samredovisas vin och andra jästa alkoholdrycker.

Källa: Folkhälsomyndigheten (Restaurangrapport)