Tabell. Tillverkning av alkoholdrycker, miljoner liter. 1995–2020.
ÅrSpritdryckerVin och andra jästa alkoholdrycker (1)StarkölFolköl
1995 59 48 457 (2)
1996 66 40 168 247
1997 64 47 169 248
1998 70 58 191 222
1999 74 54 199 173
2000 81 48 207 195
2001 80 42 203 194
2002 82 42 226 181
2003 87 44 233 162
2004 88 43 221 126
2005 95 43 229 126
2006 101 58 255 134
2007 107 66 276 121
2008 108 70 283 111
2009 96 83 288 123
2010 115 86 301 117
2011 115 116 296 128
2012 117 133 295 106
2013 119 138 277 90
2014 113 140 322 103
2015 103 131 310 56
2016 103 141 321 56
2017 104 137 373 (3) 76 (3)
2018 112 123 339 64
2019 105 108 263 56
2020 93 104 247 43

(1) Innan 2011 räknades andra jästa alkoholdrycker in under kategorin vin, alkohollagen (1994:1738). Från och med 2011 samredovisas vin och andra jästa alkoholdrycker. (2) Den sammanlagda tillverkningsvolymen av starköl och folköl redovisas här. (3) Reviderade uppgifter

Källa: Folkhälsomyndigheten (Statistikrapport försäljning/tillverkning)