Restaurangrapporten skickas ut i samarbete med landets kommuner till de tillståndshavare som finns registrerad i Tillståndsregistret och som har eller har haft ett stadigvarande serveringstillstånd under rapporteringsåret.

Myndigheten får dock inte in alla utskickade rapporter, det uppstår ett bortfall. Bortfallet delas upp i två kategorier, ej inkomna rapporter och inkomna rapporter som därefter delas upp i två typer aktiva serveringstillstånd och serveringstillstånd som avslutats under året.

  • Ej inkomna rapporter, avser utskickade rapporter som inte inkommit till myndigheten.
  • Inkomna rapporter, avser inkomna rapporter (som inte används i statistiken) som myndigheten ansett vara orimlig. Orimligheten kan bland annat bero på att det är ofullständiga uppgifter som lämnats eller att den angivna omsättningen anses orimlig i förhållande till inköpta volymer.
  • Aktiva serveringstillstånd, avser de serveringstillstånd som är aktuella vid rapporteringsårets utgång.
  • Serveringstillstånd som avslutats under året, avser de serveringstillstånd som varit aktiv någon gång under rapporteringsåret, men som är avslutad vid rapporteringsårets utgång.
Tabell. Bortfallsbeskrivning restaurangrapport. 2009–2020.
ÅrAntal utskickade rapporterEj inkomna rapporter,
Aktiva serveringstillstånd
Ej inkomna rapporter,
Serveringstillstånd som avslutats under året
Inkomna rapporter,
Aktiva serveringstillstånd
Inkomna rapporter,
Serveringstillstånd som avslutats under året
Totalt bortfall
2009 14 165 5 % 11 % 2 % 1 % 19 %
2010 14 440 6 % 10 % 2 % 1 % 18 %
2011 14 454 5 % 7 % 2 % 1 % 16 %
2012 14 693 6 % 7 % 3 % 1 % 17 %
2013 15 003 8 % 6 % 3 % 0 % 18 %
2014 15 391 7 % 6 % 3 % 0 % 16 %
2015 15 639 5% 7% 3 % 0 % 15%
2016 15 676 6 % 6 % 3 % 0 % 15%
2017 15 607 4 % 7 % 3 % 0 % 14%
2018 15 634 5 % 5 % 3 % 0 % 12%
2019 15 779 5 % 5 % 3 % 0 % 13%
2020 15836 5 % 5 % 3 % 0 % 13%

Källa: Folkhälsomyndigheten (Restaurangrapport)