Med utförsel menas försäljning till ett land inom den europeiska unionen, med export menas försäljning till ett land utanför den europeiska unionen.

Tabell. Partihandlarnas utförsel och export av spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker samt starköl, tusental liter. 1995–2020.
ÅrSpritdryckerVin och andra jästa alkoholdrycker (1)Starköl
1995 39 011 1 676 6 300
1996 50 300 6 242 10 693
1997 52 429 6 064 11 288
1998 54 480 8 719 8 508
1999 59 152 12 743 8 716
2000 12 416 12 889
2001 68 397 13 158 9 887
2002 68 397 12 752 11 884
2003 75 464 15 608 13 225
2004 83 749 18 207 22 698
2005 87 541 21 117 32 635
2006 100 564 32 118 38 932
2007 107 940 43 577 46 945
2008 113 554 56 184 55 369
2009 102 618 59 086 55 988
2010 119 203 68 608 68 812
2011 117 268 93 699 66 066
2012 118 043 111 664 63 912
2013 117 861 118 707 61 788
2014 112 290 117 223 62 825
2015 101 596 119 914 61 367
2016 107 653 127 120 73 002
2017 103 192 130 253 59 577
2018 110 736 106 263 63 125
2019 104 619 93 007 65 742
2020 90 946 79 197 25 910

(1) Innan 2011 räknades andra jästa alkoholdrycker in under kategorin vin, alkohollagen (1994:1738). Från och med 2011 samredovisas vin och andra jästa alkoholdrycker.

Källa: Folkhälsomyndigheten (Statistikrapport försäljning/tillverkning)