Innan nuvarande alkohollag trädde ikraft, 2011, gjordes nuvarande statistikrapport försäljning/tillverkning genom två separata rapporter, statistikrapport försäljning och statistikrapport tillverkning.

Statistikrapporten skickas ut till de partihandlare som finns registrerad i Tillståndsregistret och varit godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare under rapporteringsåret.

Myndigheten får dock inte in alla utskickade rapporter, det uppstår ett bortfall. Bortfallet delas upp i två kategorier, ej inkomna rapporter och inkomna rapporter som därefter delas upp i två typer aktiva och berättigade partihandlare och partihandlare som avslutat sin verksamhet under året.

  • Ej inkomna rapporter, avser utskickade rapporter som inte inkommit till myndigheten.
  • Inkomna rapporter, avser inkomna rapporter (som inte används i statistiken) som myndigheten ansett vara orimlig. Orimligheten kan bland annat bero på de rapporterade uppgifterna skiljer sig extremt mycket mot tidigare års rapporter, eller så verkar uppgifterna vara felregistrerade. Dessa rapporter kontrolleras med bolaget och om de visar sig stämma så godkänns rapporten.
  • Aktiva och berättigade partihandlare, avser de partihandlare som är aktuella vid rapporteringsårets utgång.
  • Partihandlare som avslutat sin verksamhet under året, avser de partihandlare som varit aktiv någon gång under rapporteringsåret, men som är avslutad vid rapporteringsårets utgång.
Tabell. Bortfallsbeskrivning statistikrapport försäljning/tillverkning. 2011–2020.
ÅrAntal utskickade rapporterEj inkomna rapporter,
Aktiva och berättigade partihandlare
Ej inkomna rapporter,
Partihandlare som avslutat sin verksamhet under året
Inkomna rapporter,
Aktiva och berättigade partihandlare
Inkomna rapporter,
Partihandlare som avslutat sin verksamhet under året
Totalt bortfall
2011 1 195 14 % 3 % 0 % 0 % 17 %
2012 1 317 13 % 3 % 0 % 0 % 16 %
2013 1 362 13 % 4 % 0 % 0 % 17 %
2014 1 558 13 % 5 % 0 % 0 % 17 %
2015 1 666 13 % 6 % 0 % 0 % 19 %
2016 1 731 15 % 3 % 0 % 0 % 18 %
2017 1 875 18 % 5 % 0 % 0 % 23 %
2018 1 929 18 % 5 % 0 % 0 % 23 %
2019 2000 18 % 5 % 0 % 0 % 23 %
2020 2 057 17 % 3 % 0 % 0 % 20 %

Källa: Folkhälsomyndigheten (Statistikrapport försäljning/tillverkning)