Data till den statistik som presenteras för detaljhandel hämtas från Systembolaget. Statistiken är beräknad på försäljningen från Systembolagets samtliga butiker.

Med löpande försäljning avses det nominella värdet, de belopp som presenteras tar ingen hänsyn till värdeförändringar på grund av inflation.

Tabell. Löpande försäljning av spritdrycker, miljoner kronor inkl. moms. 1995–2020.
ÅrDetaljhandelServeringsställenSumma
1995 7 858 1 183 9 041
1996 7 424 8 801
1997 6 959 1 401 8 360
1998 6 907 1 636 8 543
1999 7 065 2 131 9 196
2000 7 576 2 597 10 173
2001 7 680 2 667 10 347
2002 7 708 2 709 10 417
2003 7 330 2 860 10 190
2004 6 383 2 909 9 292
2005 6 356 2 858 9 214
2006 6 381
2007 6 569 3 592 10 161
2008 6 596 3 711 10 307
2009 7 094 3 627 10 721
2010 7 252 3 794 11 046
2011 7 020 4 178 11 197
2012 6 930 4 152 11 082
2013 6 839 4 108 10 947
2014 6 755 4 407 11 162
2015 7 048 4 751 11 799
2016 7 199 5 084 12 283
2017 7 436 5 133 12 569
2018 7 708 5 371 13 079
2019 8 167 5 597 13 764
2020 9 886 3 685 13 571

Källa: Folkhälsomyndigheten (Restaurangrapport) och Systembolaget AB