Statistik för vaccination mot covid-19

Lyssna

Vaccinationer mot covid-19 har pågått sedan december 2020. Rekommendationer om vaccination har ändrats för olika åldersgrupper över tid. Även statistikredovisning för vaccinationer mot covid-19 har ändrats över tid.

Statistik i diagram, kartor och tabeller

Statistik över vaccinationer mot covid-19 presenteras i ett interaktivt faktablad via verktyget Folkhälsostudio:

Vaccinationer Covid-19 (extern webbplats)

Ladda ner data

Data som grafiken (visas på webbplatsen Vaccinationer Covid-19) bygger på kan laddas ner här:

Covid-19-vaccinationer per dos, åldersgrupp och region, 2024-05-23 (Excel, 33 kB)

Läs mer