Statistik för vaccination mot covid-19

Lyssna

Vaccinationer mot covid-19 har pågått sedan december 2020. Rekommendationer om vaccination har ändrats för olika åldersgrupper över tid. Även statistikredovisning för vaccinationer mot covid-19 har ändrats över tid.

Statistik i diagram, kartor och tabeller

Information

Efter den 13 juni 2024 pausas den veckovisa uppdateringen av statistiken. Uppdateringarna återupptas en tid efter höstens vaccinationsinsats startat.

Statistik över vaccinationer mot covid-19 presenteras i ett interaktivt faktablad via verktyget Folkhälsostudio:

Vaccinationer Covid-19 (extern webbplats)

Ladda ner data

Data som grafiken (visas på webbplatsen Vaccinationer Covid-19) bygger på kan laddas ner här:

Covid-19-vaccinationer per dos, åldersgrupp och region, 2024-06-13 (Excel, 33 kB)

Mer statistik

 • Antalet testade för covid-19

  Varje vecka sammanställer vi uppgifter om testningen för covid-19. Via ett interaktivt faktablad skapat i FolkhälsoStudio redovisas antalet individer i Sverige som har analyserats för en infektion med SARS-CoV-2 (viruset som orsakar covid-19).

 • Uppföljning av vaccination mot covid-19

  Uppföljningen av vaccinationerna mot covid-19 har omfattat många olika grupper men begränsas nu främst till personer 65 år och äldre. På denna sida beskrivs vaccinationstäckning och uppföljningen av vaccinationernas effekter.

 • Resultat för befolkningens acceptans för vaccination mot covid-19

  Här presenteras resultat från olika undersökningar där Folkhälsomyndigheten följt befolkningens inställning till vaccination mot covid-19. Bland annat redovisas faktorer som påverkar människors inställning till vaccination samt vilka praktiska förutsättningar som upplevs underlätta eller försvåra för vaccination.

 • Bekräftade fall av covid-19 i Sverige

  Senaste uppdateringarna om utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19). Sidan uppdateras dagligen med antal fall kl. 14:00 eller när statistiken är sammanställd.

 • Rapport om rörelse- och resemått

  Här finns ett urval av mått på rörelse och resande i olika delar av Sverige och Norden. Om inget annat anges visas dagliga data som rullande 14-dagarsmedelvärden för att jämna ut förutsägbara och förväntade skillnader mellan veckodagar.