Svenska HALT

Lyssna

Svenska halt är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete.

Informationen på den här sidan vänder sig i första hand till dig som praktiskt ska utföra mätning eller analysera och arbeta med lokala data. Du är sjuksköterska på SÄBO, verksamhetschef SÄBO, verksamhetsutvecklare, person som jobbar med Stramaarbete, vårdhygien eller är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Genvägar till innehåll på sidan:

Vad är svenska HALT?

HALT är ett verktyg för att samla data gällande vårdrelaterade infektioner , förekomst av riskfaktorer hos vårdtagare, och antibiotikaanvändning. Metoden bygger på den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) protokoll och är evidensbaserad. Metoden används för mätningar i hela Europa (Healthcare- associated infections and antimicrobial use in long-term care facilities). Mätningen är en stickprovsundersökning där aktuell situation mäts en förutbestämd dag på vård- och omsorgsboendet. Svenska HALT genomförs i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, kvalitetsregistret Senior alert och Nationella Strama.

Vilka kommuner deltar?

Nationella mätningar har gjorts sedan 2014. Figuren nedan visar kommuner som har haft verksamheter som deltagit i mätningen.

Hur kan min verksamhet delta?

Ingen föranmälan krävs, men din verksamhet behöver vara ansluten till det nationella kvalitetsregistret Senior alert, Region Jönköping. HALT är ett samarbete mellan vår myndighet och Senior alert. Verksamheten genomför mätning en valfri dag under vecka 46–47. Insamlad data skrivs direkt in i en modul i Senior alert som öppnas automatisk vecka 46 för alla registrerande enheter med rätt enhetstyp (allmän vård och omsorg, demens, korttid, psykiatri och LSS).

Så här kan ni förbereda er

 • Titta på metodbeskrivningen.
 • Gå igenom utbildningsmaterialet.
 • Se på instruktionsfilmerna i hur HALT-modulen ser ut och fungerar.
 • Träna genom att göra några fallövningar.

Metodbeskrivning

Metodbeskrivningen går igenom de moment du behöver utföra för att genomföra mätningen.

 • Svenska HALT, Metodbeskrivning

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Metodbeskrivningen vänder sig till dig som praktiskt ska utföra mätning av vårdrelaterade infektioner, riskfaktorer och antibiotikaanvändning på särskilt boende. Här hittar du fördjupad information om…

Manuell registrering

Verktyg för manuell registrering. Vi rekommenderar direkt inmatning i Senior alert i första hand.

Protokoll för manuell registrering Svenska HALT (PDF, 1,2 MB)
(ej tillgänglighetsanpassad)

Utbildningsmaterial

Här hittar du utbildningsmaterial i form av en presentation, instruktionsfilmer och fallövningar.

Presentation

Hur utför jag en mätning? Genomgång av metod och inmatning av data (PDF, 1,1 MB)

Instruktionsfilmer

Inblick i hur HALT-modulen ser ut och hur informationen matas in.

Filmer

Var hittar jag HALT-modul och enhetsregistrering

Inkludera vårdtagare i HALT-mätning och lägga till person

Riskfaktorer och vårdtyngdsindikatorer i HALT-modulen

Om VRI och antibiotikabehandling i HALT-modulen

Avsluta HALT-mätning

Fallövningar

Övningar på fiktiva journalanteckningar och situationer samt facit.

Fallövningar – Enheten Vitsippan–dagen för HALT-mätning (PDF, 362 kB)

Facit till fallövningar (PDF, 432 kB)

Var hittar jag resultat efter mätning?

Du hittar resultat antingen i rapportverktyget hos Senior alert, via din enhets inloggning eller i Folkhälsomyndighetens statistikdatabaser Folkhälsodata och Folkhälsostudio. Vi publicerar även en nationell rapport efter varje mätning.

Senior alert

I Senior alert kan olika typer av rapporter tas ut direkt när enheten avslutat och lämnat in sin data. Rapporterna visar jämförelser mellan enheter, kommuner och riket.

HALT resultat i Senior alert (PDF, 1,2 MB)

Öppen data

Här kan aggregerad data på nationell och regional nivå tas ut för egen bearbetning eller för att skapa interaktiva presentationer.

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Resultat från nationella rapporter