Seminariedag under Stockholm Pride om hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Lyssna

De hbtqi-strategiska myndigheterna i Sverige samlas på Pride House för att tillsammans sprida kunskap om hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

Datum: 31 juli 2024
Tid: 11:00 - 17:00
Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 samt digitalt
Ort: Stockholm

En glad kille och tjej.

Myndigheter om hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Kunskapen om hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter behöver öka. Därför samlas flera av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter på Pride house, för att berätta om och diskutera det arbete som sker nationellt. Det hbtqi-strategiska arbetet är vårt gemensamma ansvar – tillsammans är vi starka.

Folkhälsomyndigheten är en av tolv hbtqi-strategiska myndigheter i Sverige. Vi har i uppdrag att genomföra och följa upp regeringens handlingsplan samt att samordna och ge stöd till de hbtqi-strategiska myndigheterna. Handlingsplanens fokusområden är bland andra våld och diskriminering, hälsa- sjukvård och sociala tjänster.

Livesändning av seminarierna

Seminarierna, som teckenspråkstolkas, kommer att sändas digitalt live och kan även ses i efterhand. Ingen föranmälan behövs.

Länk till livesändningen (zoom.us)

Program

11:00–11:45

Jämställdhetsminister Paulina Brandberg inledningstalar.

Öppningsanförande av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Hannah Sörbom, utredare på Folkhälsomyndigheten, presenterar de hbtqi-strategiska myndigheternas arbete.

12:00–12:45

Äldre hbtqi-personer – hälsa, livsvillkor och behov av vård och omsorg

Välkommen till ett samtal om äldre hbtqi-personers hälsa, livsvillkor och behov av vård och omsorg. Utifrån nya kartläggningar presenterar Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen en nulägesbild och samtalar om resultaten.

  • Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

13:00–13:45

En farlig livsviktig insats – att läsfrämja queerlitteratur

I en tid då queerlitteratur förbjuds på skolor och bibliotek världen över behöver vi tillsammans kraftsamla för att främja litteraturen. Kulturrådet bjuder in till ett samtal om vikten av att möta queera berättelser som ung och värdet av läsfrämjande insatser.

  • Kulturrådet

14:00–14:45

Omvändelseförsök av hbtq-personer – hur ser utsattheten ut och vilket stöd finns att få?

Välkommen på ett seminarium om omvändelseförsök av hbtq-personer och erfarenheter av hedersrelaterat våld. Vi belyser hur utsattheten ser ut och vilken typ av stöd som finns att få som utsatt. Vi frågar oss också: var ligger frågan om kriminalisering av omvändelseförsök av hbtq-personer politiskt?

Mucf presenterar sin rapport om omvändelseförsök och Jämställdhetsmyndigheten belyser frågan utifrån hedersrelaterat våld och förtryck. Därefter presenterar Polisen vilket stöd som finns inom ramen för polisutredning. Riksdagens hbtqi-nätverk via Ulrika Westerlund berättar om det politiska arbetet för förbud mot omvändelseförsök.

Seminariet avslutas med ett panelsamtal.

  • Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Polisen

15:00–15:45

Hur mår bisexuella?

Bisexuella har sämre livsvillkor, livskvalitet och hälsa än såväl homosexuella och heterosexuella. I seminariet presenterar Folkhälsomyndigheten forskningsbaserade resultat om öppenhet, bemötande i samhället, relationer, sexualitet, samt fysisk och psykisk hälsa.

  • Folkhälsomyndigheten

16:00–16:45

Diskriminering av hbtqi-elever: en del av skolans vardag?

Ingen får utsättas för diskriminering i skolan. Ändå händer det. Seminariet handlar om hur arbetet mot diskriminering som har samband med sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck kan bli en del av skolans och elevernas vardag.

  • Diskrimineringsombudsmannen

16:45–17:00

Avslutande ord

Målgrupp

Seminariet är kostnadsfritt, öppen för alla och ingen föranmälan behövs. Lokalen har en begräsning av antalet platser så först till kvarn gäller.

Kontakt

För frågor kontakta Anna Wetterqvist, anna.wetterqvist@folkhalsomyndigheten.se

Läs mer

Våra hbtqi-uppdrag