E-utbildningen Att lyckas med ANDTS-prevention

Lyssna

I utbildningen får du lära dig att lägga upp ett förebyggande arbete med hjälp av snabbguidens arbetsmodell och ger dig kunskap som är användbar för såväl ordinarie verksamhet som projekt. Modellen kan användas som ett komplement för att öka kvaliteten och fördjupa frågor som kanske inte ingår i andra modeller.

E-utbildningen syfte är att på ett pedagogiskt sätt ge grundläggande kunskap om modellen. Den kan också utgöra en del av utbildningsverksamhet som bedrivs regionalt och lokalt. I utbildningen hänvisas till fördjupningsmaterial som är tillgängligt på webben.

Till e-utbildningen: Att lyckas med ANDTS-prevention (inloggning krävs)

Bilden visar en skärmdump från e-utbildningen.

I utbildningen lotsas du genom de faser som oftast ingår i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Du får lära dig vilka moment som behöver utföras och vilka aspekter som behöver övervägas för att arbetet ska ha förutsättningar att bli framgångsrikt.

Varje avsnitt avslutas med ett antal frågor som hjälper dig att reflektera kring arbetet. Du kan pausa när som helst och fortsätta där du slutade vid ett annat tillfälle.

Upprepa utbildningen så ofta du vill och behöver.