Stödmaterial om snabbguidens arbetsmodell

Lyssna

Här hittar du material om snabbguidens arbetsmodell som stöd i arbetet.

Film om snabbguidens arbetsmodell

Den här animerade filmen ger en kort introduktion till snabbguidens arbetsmodell. Filmen kan med fördel visas på till exempel förankrings- och arbetsgruppsmöten. Filmen kan även laddas ned och visas på webbplatser och intranät.

Kort film om materialet om snabbguiden

Den här korta animerade filmen informerar om materialet snabbguiden som stöd i det hälsofrämjande och ANDTS-förebyggande arbetet. Filmen kan laddas ner och visas på till exempel webbplatser och sociala medier.

Ladda ner filmerna som mp4 (share.mediaflow.com)

Så används snabbguiden i praktiken

I denna film delar länsstyrelserna i landets fyra nordligaste län med sig av sitt sätt att använda snabbguidens arbetsmodell i projektet Tillsammans mot nätdroger. Filmen kan med fördel visas på till exempel arbetsgruppsmöten för att ge inspiration och en konkret bild av hur verktyget använts.

Presentationsbild

Bilden visar de åtta faser som ett förebyggande arbete vanligen omfattar.

Snabbguidens arbetsmodell utgår från de faser som oftast ingår i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Bilden visar snabbguidens arbetscykel och de fyra aspekter som behöver övervägas för att arbetet ska bli framgångsrikt. Kan med fördel laddas ner och användas på till exempel webbplatser och i presentationer.

Ladda ned bilden på snabbguidens arbetscykel (jpg)

Publikationer

Läs mer

E-utbildning: Att lyckas med ANDTS-prevention