Här kan du läsa mer om årets WHO-kampanj

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor innehåller rekommendationer om metoder för tobaksavvänjning.

Besök 1177 Vårdguiden för kontaktuppgifter till vårdgivare för hjälp att sluta röka eller snusa

Sluta-röka-linjen

Tobaksfria dagen har uppmärksammats sedan 1988. Tobaksfakta anordnar ett seminarium den 2 juni med anledning av Tobaksfria dagen. Nedan ser du temat för de senaste 3 åren.

  • 2020 – Industrins manipulativa strategier
  • 2019 - Tobak och lunghälsa
  • 2018 - Tobaken förstör hjärtan

WHOs webbplats finns mer information om denna och de tidigare tobaksfria dagarna och dess teman för de föregående kampanjerna.