Tobaksfria dagen den 31 maj

Lyssna

Tobaksfria dagen, World No Tobacco Day, anordnas av Världshälsoorganisationen WHO och infaller den 31 maj varje år. Dagen syftar till att uppmärksamma vikten av att förebygga tobaks- och nikotinbruk. Temat för år 2023 är ”Vi behöver mat, inte tobak”.

Årets tema syftar till att öka medvetenheten bland tobaksbönder om alternativ odling såsom hållbara och näringsrika grödor. Kampanjen syftar också till att uppmärksamma tobaksodlingens negativa påverkan på miljön samt den globala livsmedelsproduktionen.

På Världshälsoorganisationens (WHO) webbplats går det att läsa mer om tobaksfria dagen och motiveringen till temat för år 2023.

We need food, not tobacco – focus of World No Tobacco Day 2023 (who.int)

WHO lyfter bland annat fram:

  • För närvarande odlas tobak i över 125 länder som en kontantgröda, en gröda som odlas för vinst vanligtvis i låg- och medelinkomstländer.
  • Odlingsmark omvandlas till tobaksodlingar och odling av tobak bidrar också till avskogning.
  • Tobaksodling är resurskrävande och kräver stor användning av bekämpningsmedel och gödningsmedel, vilket bidrar till att marken blir förstörd.
  • Mark som används för tobaksodling har en lägre kapacitet att odla andra grödor, till exempel mat, eftersom tobak förstör jordens bördighet.
  • Jämfört med andra jordbruksaktiviteter som majsodling och boskapsbete har tobaksodling en sämre inverkan på ekosystemet.

Temat för de senaste tre åren

  • 2022 – Tobakens påverkan på vår miljö
  • 2021 – Commit to Quit
  • 2020 – Industrins manipulativa strategier

Klimatförändringarnas påverkan på folkhälsa

Klimatförändringen påverkar människors hälsa. Effekterna på folkhälsan väntas öka både globalt och i Sverige, framför allt genom att förstärka redan befintliga risker och sårbarheter.

Mer om klimatförändringens påverkan på folkhälsa

Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål där särskilt mål 3 – God hälsa och välbefinnande – handlar om tobakens påverkan på hållbarheten.

Mer hur vi arbetar med dessa frågor: Agenda 2030 för hållbar utveckling

Stöd att sluta röka eller snusa

På Sluta-Röka-Linjen kan du läsa om stöd för att sluta röka eller snusa och om tobak ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Besök 1177.se för tips och råd samt kontaktuppgifter till vårdgivare för hjälp att sluta röka eller snusa:

Rökning och snusning (1177.se)

Socialstyrelsen nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor innehåller rekommendationer om metoder för tobaksavvänjning.