Här kan du läsa mer om årets WHO-kampanj

Att skydda barn och unga från att börja använda tobak och nikotinprodukter är en viktig del i det förebyggande arbetet. Det görs bland annat genom åtgärder för att minska efterfrågan och tillgången till produkterna. I lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter finns flera sådana regleringar, exempelvis:

 • 18 - års åldersgräns vid köp av produkter
  - de flesta som använder tobak börjar som unga.
 • kontrollköp av tobaksprodukter och e-cigaretter (och påfyllningsbehållare)
  - tillsynsmetod som syftar till att stödja handeln att inte sälja dessa produkter till minderåriga.
 • reklambegränsningar
  - exponering för reklam ökar risken för att unga börjar använda tobak och nikotinprodukter.
 • begränsning av smaktillsatser i cigaretter
  - smaksatta produkter attraherar barn och unga samt kan bidra till att produkterna uppfattas som mindre farliga.
 • begränsningar av minsta antal produkter i förpackningar
  - för att minska tillgång till billiga produkter.
 • rökfria miljöer
  - bidrar till att rökning blir mindre synligt i samhället vilket i sin tur kan bidra till att färre barn och unga börjar röka. De rökfria miljöerna stödjer också de som vill sluta röka.

Regleringarna i lagstiftningen är exempel på breda och långsiktiga förebyggande insatser. Andra exempel på åtgärder som kan skydda barn och unga är att ytterligare höja priset på produkterna, införa begränsningar på smaktillsatser i alla produkttyper och införa reklamförbud vid försäljningsställen. En annan åtgärd är att begränsa den reklam som sker via sociala medieplattformar med exempelvis betalda influensers.

Tobaksfria dagen har uppmärksammats sedan 1988. Nedan ser du temat för de senaste 3 åren.

WHOs webbplats finns mer information om denna och de tidigare tobaksfria dagarna och dess teman. för de föregående kampanjerna.