Vårt uppdrag för att förebygga spelproblem är att:

 • utveckla och sprida det nationella kunskapsstödet om spelproblem och hur spelproblem kan förebyggas
 • verka för samordning på nationell nivå
  Nationell samordning om spel om pengar
 • i samverkan med länsstyrelserna stödja genomförandet av lagändringarna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen avseende spelmissbruk
 • bedriva befolkningsundersökningen Swedish longitudinal gambling study
  (Swelogs)
 • fördela förordningsstyrda organisationsbidrag till ideella verksamheter som arbetar med att förebygga spelproblem
  Statsbidrag
 • fördela verksamhetsstöd till telefoni och webbstöd kopplat till alkohol, tobak och spel om pengar
  Statsbidrag

Inom ramen för uppdraget ska vi särskilt fokusera på aktiviteter som förebygger att barn och unga börjar spela om pengar. Vi ska även uppmärksamma könsskillnader.

Arbetet med att förebygga spelproblem ska även samordnas med myndighetens insatser inom alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet (ANDT) och andra närliggande områden.

Vi driver en webbplats om spelproblem och förebyggande arbete, spelprevention.se. Här hittar du kunskap som är till nytta för dig som arbetar med frågor som rör spel om pengar.

 • Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) är en befolkningsstudie när det gäller relationen mellan spel om pengar och hälsa.
  Swelogs
 • Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett nationellt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.
  Kunskapsstöd

Läs mer

Regleringsbrev för Folkhälsomyndigheten