Folkhälsomyndigheten genomför studien för att öka kunskapen om spelande och de samband som finns mellan människors livsvillkor, spel om pengar och hälsa. Studien handlar främst om spel om pengar men inkluderar även frågor om dataspel samt frågor som rör den allmänna och psykiska hälsan, t.ex. självmordstankar, alkoholkonsumtion, ekonomi och livshändelser. Svaren är betydelsefulla i vårt arbete med att förebygga spelproblem.

Undersökningen har tagits fram av oss på Folkhälsomyndigheten. Statistikmyndigheten SCB ansvarar för utskick av inbjudan till undersökningen och frågeformulär samt insamlingen av svar via webb eller postenkäter. Datainsamlingen kommer att pågå till slutet av oktober.

Swelogs 2021 riktar sig till både nya deltagare och personer som deltagit tidigare

Undersökningen kommer genomföras i två grupper med deltagare. Dels i en uppföljning av deltagare från den tidigare undersökningen (Swelogs 2018), dels i en ny befolkningsundersökning som går ut till 25 000 personer som valts ut slumpmässigt från Registret över totalbefolkningen (RTB).

Inbjudan att delta går ut på svenska, men information om undersökningen finns på engelska, spanska, arabiska, jiddisch, finska, nordsamiska, thai, meänkieli, somaliska, persiska, polska samt romani nedan.

Uppföljning av Swelogs 2018

Om du deltog i undersökningen från 2018 hittar du information om undersökningen på andra språk här:

Undersökning om spel och hälsa – Uppföljning (arabiska) (PDF, 221 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Uppföljning (engelska) (PDF, 93 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Uppföljning (farsi) (PDF, 213 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Uppföljning (finska) (PDF, 175 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Uppföljning (meänkieli) (PDF, 115 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Uppföljning (polska) (PDF, 110 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Uppföljning (romani arli) (PDF, 102 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Uppföljning (romani lovari) (PDF, 133 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Uppföljning (samiska) (PDF, 108 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Uppföljning (somaliska) (PDF, 103 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Uppföljning (spanska) (PDF, 97 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Uppföljning (thai) (PDF, 175 kB)

Nytt urval Swelogs 2021

För dig som deltar i undersökningen om spel och hälsa för första gången finns information om undersökningen på andra språk här:

Undersökning om spel och hälsa – Prevalens (arabiska) (PDF, 196 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Prevalens (engelska) (PDF, 99 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Prevalens (farsi) (PDF, 224 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Prevalens (jiddisch) (PDF, 241 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Prevalens (finska) (PDF, 100 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Prevalens (meänkieli) (PDF, 106 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Prevalens (polska) (PDF, 117 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Prevalens (romani lovari) (PDF, 108 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Prevalens (romani arli) (PDF, 110 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Prevalens (samiska) (PDF, 115 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Prevalens (somaliska) (PDF, 110 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Prevalens (spanska) (PDF, 101 kB)

Undersökning om spel och hälsa – Prevalens (thai) (PDF, 164 kB)