Anslaget regleras i Folkhälsomyndighetens regleringsbrev och avser:

  • statsbidrag till ideella organisationer (verksamhetsbidrag och organisationsbidrag) enligt förordning 2006:93
  • finansiering av insatser på nationell nivå och till övergripande samordning och uppföljning mm.

Anslaget uppgår 2018 till totalt 75,5 miljoner kronor. 21 miljoner fördelas till riksorganisationer, 39 miljoner till ideella verksamheter på lokal och regional nivå. 15,5 miljoner avser myndighetens arbete med uppföljning och samordning.

Folkhälsomyndigheten har uppdraget att för 2018 fördela statsbidrag till ideella organisationer på regional och lokal nivå.

Styrdokument

Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Medel att söka

Här informerar Folkhälsomyndigheten om medel att söka inom statsanslag 2:4.