Statsanslag 2:4 till hiv- och STI-prevention

Lyssna

Vi fördelar statsbidrag inom hiv- och STI-prevention till civilsamhällsorganisationer på nationell, regional och lokal nivå vars verksamhet är inriktad mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner.

Vi fördelar årligen statsbidrag inom hiv- och STI-prevention till civilsamhällsorganisationer på nationell, regional och lokal nivå vars verksamhet är inriktad mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner genom statsanslag 2:4. Vi återrapporterar användningen av statsanslaget till Socialdepartementet i maj varje år.

Statsanslag 2:4 regleras i vårt regleringsbrev och avser:

  • Högst 32 061 000 kronor ska betalas ut i enlighet med förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar till ideella organisationer som bedriver hivpreventivt arbete.
  • Högst 63 165 000 kronor ska betalas ut i enlighet med förordningen (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.
  • Högst 16 502 000 kronor ska användas till finansiering av insatser på nationell nivå och till övergripande samordning och uppföljning m.m. Medlen får inte användas för Folkhälsomyndighetens egen löpande verksamhet.
  • Högst 13 774 000 kronor ska betalas ut till projekt riktade mot områden som myndigheten bedömer, baserat på aktuell forskning, övrig evidens och epidemiologiska data, har behov av stärkta insatser.

Medel att söka

Information om medel att söka inom statsanslag 2:4 till hiv- och STI-prevention.

Medel att söka

Styrdokument