Informationsmaterial om strategin och handlingsplanen för SRHR

Lyssna

Här finns infografik som du kan ladda ner och använda för att sprida information om SRHR-strategin och handlingsplanen. Materialet är tillgängligt för regioner, kommuner, myndigheter, civilsamhällesorganisationer och andra berörda aktörer.

En mall för presentationer av SRHR-strategin

Så sparar du en bild

Ange alltid ”Grafik: Folkhälsomyndigheten” intill infografik.

  • Pc: Högerklicka på länken under bilden och välj "Spara mål som". Välj var du vill spara bilden.
  • Mac: Håll ner Ctrl-knappen samtidigt som du klickar på länken under bilden. Välj var du vill spara bilden.

SRHR-strategin – Infografik för nedladdning

Illustration, alla fyra delmål med text och siffra i varje del.

Alla delmål med text och siffra (png)

Illustration, alla fyra delmål med text i varje del.

Alla delmål med text (png)

Illustration, alla fyra delmål.

Alla delmål (png)

Illustration, ett av fyra delmål.

Delmål 1 (png)

Illustration, delmål två av fyra delmål.

Delmål 2 (png)

Illustration, delmål tre av fyra delmål.

Delmål 3 (png)

Illustration, delmål fyra av fyra delmål.

Delmål 4 (png)

Illustration över olika åtgärdsområden.

Övergripande mål, delmål och åtgärdsområden (png)

Illustration av utgångspunkter inom SRHR.

Utgångspunkter (png)

Illustration över prioriterade målgrupper.

Prioriterade målgrupper inom SRHR (png)

Aktörer inom SRHR-området

Aktörer Nationellt SRHR-arbete 1 (png)

Aktörer inom SRHR-området

Aktörer Nationellt SRHR-arbete 2 (jpg)

Handelsplan för SRHR – Infografik för nedladdning

En god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen.

Delarna i handlingsplanen:

  1. SRHR i folkhälsoarbetet
  2. Hälsofrämjande och förebyggande
  3. Ökad kunskap
  4. Jämlik vård
  5. Ökad samordning
  6. Stärkt uppföljning

SRHR Handlingsplanens alla 6 delar i en cirkel.

SRHR Handlingsplanens alla 6 delar (hela cirkeln) (png)

SRHR i folkhälsoarbetet, tårtbit 1 i cirkel.

SRHR i folkhälsoarbetet, SRHR Handlingsplan del 1 (hela cirkeln) (png)

SRHR i folkhälsoarbetet, tårtbit 1.

SRHR i folkhälsoarbetet, SRHR Handlingsplan del 1 (png)

Hälsofrämjande och förebyggande, tårtbit 2 i cirkel.

Hälsofrämjande och förebyggande, SRHR Handlingsplan del 2 (hela cirkeln) (png)

Hälsofrämjande och förebyggande, tårtbit 2.

Hälsofrämjande och förebyggande, SRHR Handlingsplan del 2 (png)

Ökad kunskap, tårtbit 3 i cirkel.

Ökad kunskap, SRHR Handlingsplan del 3 (hela cirkeln) (png)

Ökad kunskap, tårtbit 3.

Ökad kunskap, SRHR Handlingsplan del 3 (png)

Jämlik vård, tårtbit 4 i hel cirkel.

Jämlik vård, SRHR Handlingsplan del 4 (hela cirkeln) (png)

Jämlik vård, tårtbit 4.

Jämlik vård, SRHR Handlingsplan del 4 (png)

Ökad samordning, tårtbit 5 i hel cirkel.

Ökad samordning, SRHR Handlingsplan del 5 (hela cirkeln) (png)

Ökad samordning, tårtbit 5.

Ökad samordning, SRHR Handlingsplan del 5 (png)

Stärkt uppföljning, tårtbit 6 i cirkel.

Stärkt uppföljning, SRHR Handlingsplan del 6 (hela cirkeln) (png)

Stärkt uppföljning, tårtbit 6.

Stärkt uppföljning, SRHR Handlingsplan del 6 (png)

Läs mer

Publikationer