Processutvärdering handlar om att följa och beskriva sättet man arbetar på för att åstadkomma ett resultat (snarare än att bedöma själva resultatet).

En effektutvärdering genomförs i syfte att undersöka om samverkansmodellen har kunnat bidra till positiva resultat gällande förbättringar av hälsan och förändrade levnadsvanor hosdeltagarna.

Våra resultat

Vill du läsa mer och ta del av våra resultat klickar du på länkarna i navigeringen.