Rapporter från Svebar

Både nationella rapporter och lokala rapporter, som omfattar respektive deltagande laboratorium, tas årligen ut från Svebar. De finns tillgängliga som PDF- och Excelfiler. Rapporterna innehåller data från fem år, både för resistens mot enstaka antibiotikum och samtidig resistens mot ett eller flera antibiotika. De är avsedda att användas som underlag för att ta fram bilder till exempelvis presentationer vid Stramamöten.

År

  • 2017

    Rapporter från blododlingar 2017.

  • 2016

    Rapporter från blododlingar 2016.

Gå till toppen av sidan