Rapporter från Svebar 2016

Lyssna

Rapporter från blododlingar 2016.

Tabellen visar rapporter från blododlingar 2016.
LaboratoriumE. coliK. pneumoniaeS. aureus
Nationell

EcoNAT (PDF, 387 kB)

EcoNAT (Excel, 51 kB)

KpnNAT (PDF, 386 kB)

KpnNAT (Excel, 49 kB)

SauNAT (PDF, 424 kB)

SauNAT (Excel, 84 kB)

Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset

Eco100 (PDF, 340 kB)

Eco100 (Excel, 34 kB)

Kpn100 (PDF, 339 kB)

Kpn100 (Excel, 32 kB)

Sau100 (PDF, 360 kB)

Sau100 (Excel, 46 kB)

Kronoberg, Centrallasarettet Växjö

Eco110 (PDF, 339 kB)

Eco110 (Excel, 31 kB)

Kpn110 (PDF, 339 kB)

Kpn110 (Excel, 29 kB)

Sau110 (PDF, 360 kB)

Sau110 (Excel, 46 kB)

Region Skåne, Lund

Eco120 (PDF, 337 kB)

Eco120 (Excel, 29 kB)

Kpn120 (PDF, 338 kB)

Kpn120 (Excel, 30 kB)

Sau120 (PDF, 364 kB)

Sau120 (Excel, 49 kB)

Blekinge, Blekingesjukhuset Karlskrona

Eco230 (PDF, 339 kB)

Eco230 (Excel, 31 kB)

Kpn230 (PDF, 337 kB)

Kpn230 (Excel, 29 kB)

Sau230 (PDF, 360 kB)

Sau230 (Excel, 45 kB)

Kalmar, Länssjukhuset Kalmar

Eco240 (PDF, 342 kB)

Eco240 (Excel, 35 kB)

Kpn240 (PDF, 338 kB)

Kpn240 (Excel, 31 kB)

Sau240 (PDF, 361 kB)

Sau240 (Excel, 46 kB)

Västra Götalandsregionen, Norra Älvsborgs länssjukhus Trollhättan

Eco310 (PDF, 338 kB)

Eco310 (Excel, 31 kB)

Kpn310 (PDF, 336 kB)

Kpn310 (Excel, 28 kB)

Sau310 (PDF, 354 kB)

Sau310 (Excel, 38 kB)

Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Eco320 (PDF, 339 kB)

Eco320 (Excel, 32 kB)

Kpn320 (PDF, 338 kB)

Kpn320 (Excel, 30 kB)

Sau320 (PDF, 360 kB)

Sau320 (Excel, 45 kB)

Örebro, Universitetssjukhuset Örebro

Eco440 (PDF, 337 kB)

Eco440 (Excel, 30 kB)

Kpn440 (PDF, 334 kB)

Kpn440 (Excel, 27 kB)

Sau440 (PDF, 352 kB)

Sau440 (Excel, 36 kB)

Uppsala, Akademiska sjukhuset

Eco600 (PDF, 336 kB)

Eco600 (Excel, 30 kB)

Kpn600 (PDF, 335 kB)

Kpn600 (Excel, 28 kB)

Sau600 (PDF, 354 kB)

Sau600 (Excel, 39 kB)

Mer att läsa inom Rapporter från Svebar