Rapporter från Svebar 2017

Lyssna

Rapporter från blododlingar 2017.

Tabellen rapporter från blododlingar 2017.
LaboratoriumE. coliK. pneumoniaeS. aureus
Nationell

EcoNAT (PDF, 387 kB)

EcoNAT (Excel, 54 kB)

KpnNAT (PDF, 386 kB)

KpnNAT (Excel, 53 kB)

SauNAT (PDF, 427 kB)

SauNAT (Excel, 89 kB)

Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset

Eco100 (PDF, 342 kB)

Eco100 (Excel, 35 kB)

Kpn100 (PDF, 341 kB)

Kpn100 (Excel, 33 kB)

Sau100 (PDF, 363 kB)

Sau100 (Excel, 48 kB)

Kronoberg, Centrallasarettet Växjö

Eco110 (PDF, 339 kB)

Eco110 (Excel, 31 kB)

Kpn110 (PDF, 339 kB)

Kpn110 (Excel, 29 kB)

Sau110 (PDF, 359 kB)

Sau110 (Excel, 45 kB)

Region Skåne, Lund

Eco120 (PDF, 336 kB)

Eco120 (Excel, 29 kB)

Kpn120 (PDF, 337 kB)

Kpn120 (Excel, 29 kB)

Sau120 (PDF, 363 kB)

Sau120 (Excel, 49 kB)

Blekinge, Blekingesjukhuset Karlskrona

Eco230 (PDF, 339 kB)

Eco230 (Excel, 31 kB)

Kpn230 (PDF, 337 kB)

Kpn230 (Excel, 29 kB)

Sau230 (PDF, 360 kB)

Sau230 (Excel, 45 kB)

Kalmar, Länssjukhuset Kalmar

Eco240 (PDF, 342 kB)

Eco240 (Excel, 35 kB)

Kpn240 (PDF, 339 kB)

Kpn240 (Excel, 32 kB)

Sau240 (PDF, 362 kB)

Sau240 (Excel, 47 kB)

Västra Götalandsregionen, Norra Älvsborgs länssjukhus Trollhättan

Eco310 (PDF, 339 kB)

Eco310 (Excel, 32 kB)

Kpn310 (PDF, 337 kB)

Kpn310 (Excel, 29 kB)

Sau310 (PDF, 355 kB)

Sau310 (Excel, 39 kB)

Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Eco320 (PDF, 339 kB)

Eco320 (Excel, 32 kB)

Kpn320 (PDF, 338 kB)

Kpn320 (Excel, 30 kB)

Sau320 (PDF, 360 kB)

Sau320 (Excel, 46 kB)

Örebro, Universitetssjukhuset Örebro

Eco440 (PDF, 338 kB)

Eco440 (Excel, 31 kB)

Kpn440 (PDF, 335 kB)

Kpn440 (Excel, 29 kB)

Sau440 (PDF, 352 kB)

Sau440 (Excel, 36 kB)

Gotland, Visby lasarett

Eco540 (PDF, 338 kB)

Eco540 (Excel, 30 kB)

Kpn540 (PDF, 336 kB)

Kpn540 (Excel, 28 kB)

Sau540 (PDF, 354 kB)

Sau540 (Excel, 38 kB)

Mer att läsa inom Rapporter från Svebar