Syftet med sammanställningen är att följa och rapportera hur testningen utvecklas från vecka 27, både nationellt och på regionnivå.

I tabell 1 nedan redovisas antalet genomförda test i Sverige, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

I tabell 2 nedan redovisas antalet genomförda test som respektive region har rapporterat den aktuella veckan, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Sammanställningen visar resultatet av föregående vecka. Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras. En individ kan komma att testas flera gånger och därför förekomma mer än en gång i sammanställningen.

Det finns många faktorer som påverkar testningen i olika regioner, t.ex. hur smittspridningen ser ut och behovet av smittspårning samt hur många som bor i just den regionen.

Tabell 1. Antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
vecka 27 79 811 67 548
Tabell 2. Antal genomförda test vecka 27 per region, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Blekinge 401 130
Dalarna 2 610 690
Gotland 648 21
Gävleborg 2 673 1 056
Halland 3 266 68
Jämtland/ Härjedalen 1 295 384
Jönköping 4 349 941
Kalmar 1 916 118
Kronoberg 544 309
Norrbotten 4 704 870
Skåne 5 191 694
Stockholm 18 461 45 456
Sörmland 1 261 2 659
Uppsala 3 093 5 308
Värmland 1 540 568
Västerbotten 1 192 584
Västernorrland 1 656 103
Västmanland 2 617 211
Västra Götaland 17 964 3 121
Örebro 1 478 2 172
Östergötland 2 299 767
Övriga 653 1 328

Läs mer

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19